[SlovLit] Prijava na Obdobja -- eLex 2013 in SKEW4

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 12 08:00:48 CET 2013


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 11 Mar 2013 08:22:50 +0000
Subject: Opomnik - prijava na 32. simpozij Obdobja

Spoštovani, naj vas prijazno spomnim, da se 15. 3. 2013 izteče rok za
prijavo na 32. mednarodni simpozij Obdobja z naslovom Družbena
funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve), ki bo potekal od
15. do 17. novembra 2013 v organizaciji Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani. V okviru prijave je treba do 15. marca izpolniti
prijavnico brez povzetka, rok za oddajo referata (do 20.000 znakov) je
15. 5. 2013. Vse informacije o simpoziju Obdobja 32, razpisanih temah
simpozija in organizacijskih vidikih prireditve so na voljo na spletni
strani www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 32), kjer je tudi
elektronska prijavnica.

Še enkrat vas vljudno vabim k sodelovanju in vas lepo pozdravljam.

Damjan Huber,
strokovni sodelavec 32. simpozija Obdobja

Teme 32. simpozija Obdobja:

1 Prevrednotenje današnje jezikovne funkcijskosti - aktualna jezikovna zvrstnost
1.1 Aktualna funkcijska razčlenjenost slovenščine - pomanjkanje
natančnejših opredelitev in tipologij
1.2 Stanje sociolektov - aktualizacija jezikov družbenih skupin
2 Funkcija - standard - norma
2.1 Standardizacija v slovenščini / Standardizacija v X jezik-u/-ih in
vloga korpusov
2.2 Knjižna in standardna slovenščina
2.3 Pojmovanje jezikovne kulture
3 Tipološka aktualizacija besedilnih vrst
3.1 Aktualne besedilne tipologije (vidiki, merila, opredelitve)
3.2 Funkcijskost jezika v besedilih
3.3 Jezikovnosistemska stilistika in besedilna stilistika
4 Funkcijskost jezika v družbi in strokah z leksikološko-leksikografskega vidika
4.1 Opis družbene funkcijskosti jezika v slovarjih
4.2 Kvalifikatorska ustreznost oz. kvalifikatorske zmožnosti
5 Jubilejna tema (ob 200-letnici rojstva Frana Miklošiča) - Miklošičev
prispevek k družbeni funkcijskosti slovenščine

===

From: Iztok Kosem <iztok.kosem na trojina.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 9 Mar 2013 10:06:32 +0000
Subject: eLex 2013 in SKEW4

Od danes naprej je odprta registracija na konferenco eLex 2013 o
elektronski leksikografiji in/ali delavnico SKEW4 o orodju Sketch
Engine, ki se bosta odvijali med 16. in 19. oktobrom v Talinu v
Estoniji. Konferenco eLex 2013 organizirata Inštitut za estonski jezik
in Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, delavnico SKEW4 pa
podjetje Lexical Computing Ltd. Uradni jezik obeh dogodkov je
angleščina.

Več informacij najdete na spletni strani http://eki.ee/elex2013/.

dr. Iztok Kosem
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko


Dodatne informacije o seznamu SlovLit