[SlovLit] Doktorske štipendije -- Re: Resolucija o jezikovni politiki -- Projekt pisateljice

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Mar 1 10:19:26 CET 2013


Od: jhabjan <jhabjan na zrc-sazu.si>
Datum: 28. februar 2013 21:32
Zadeva: Slovlit

Münchenska univerza razpisuje sedem triletnih doktorskih štipendij za
študij globalizacije in književnosti:
https://www.graduatecenter-lmu.de/global/index.php?lang=de

Lep pozdrav,
Jernej

===

Od: Špela Vintar <spela.vintar na ff.uni-lj.si>
Datum: 28. februar 2013 21:37
Zadeva: [SDJT-L] odziv SDJT na novi osnutek resolucije NPJP
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004398.html)

Ker je podrobno analizo obeh osnutkov in odziv na novi osnutek pred
nekaj dnevi že poslal dr. Iztok Kosem s Trojine, se SDJT v svojem
odzivu osredotoča zgolj na izrecno z jezikovnimi tehnologijami
povezane člene, predvsem na člen, v katerem je govora o sredstvih,
predvidenih za razvoj JT. Lep pozdrav, Špela Vintar

Opazili smo, da je v osnutku resolucije z januarja 2013, ki je bil
objavljen na spletnih straneh MIZKŠ, z vidika jezikovnih tehnologij
prišlo do nekaterih sprememb prvotnega osnutka resolucije, s katerimi
se ne strinjamo.
*	2.1.3 Slovenščina kot prvi jezik in 2.1.6 Tuji jeziki
Pogrešamo omembo jezikovnih tehnologij kot pomembnega učnega cilja pri
pouku slovenščine in tujih jezikov, pa tudi kot stičišča za
medpredmetna povezovanja. V prvotnem osnutku je bil vključen stavek,
ki je predvideval navajanje na jezikovne tehnologije, v novem osnutku
pa ga ni.
*	2.2.5 Jezikovne tehnologije
Za razvoj jezikovnih tehnologij za slovenščino je v novem osnutku
namenjenih 1.200.000 evrov. Opozarjamo, da je v Načrtu razvoja
raziskovalnih infrastruktur 2011-2020, ki ga je vlada sprejela aprila
2011, za Infrastrukturo za skupne jezikovne vire in tehnologije
(Common Language Resources and Technology Infrastructure) CLARIN
predvidenih 2,2 milijona evrov za obdobje 2011-2020. Glede na to, da
za razvoj navedene infrastrukture do sedaj ni bilo namenjenih še nič
sredstev, pri resoluciji pa po našem razumevanju gre za financiranje
tako infrastrukture kot raziskav in razvoja, se zdi, da je znesek 1,2
milijona evrov zelo nizek in nekompatibilen z že sprejetimi vladnimi
načrti. Predlagamo, da se znesek v resoluciji dvigne vsaj na višino,
ki je bila predvidena v Načrtu razvoja raziskovalnih infrastruktur -
torej 2,2 milijona evrov.

---

From: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Date: 2013/3/1
Subject: [SDJT-L] Strateški raziskovalni načrt za večjezično Evropo

Pozdravljeni, tiskovna konferenca ob predstavitvi Strateškega
raziskovalnega načrta (http://www.meta-net.eu/sra-en) projekta
META-NET na Videolectures:
http://videolectures.net/single_grobelnik_krek_tiskovna/

Lep pozdrav, Simon

===

http://www.wwp.brown.edu/ -- Women Writers Project z univerze Brown v
prostem dostopu samo ta mesec.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit