[SlovLit] Slovar novejšega besedja -- Pevcu letnih časov -- Medalja Puškina -- Nove

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 18 15:51:03 CET 2013


From: "Alenka Porenta" <Alenka.Porenta na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 15 Feb 2013 15:27:51 +0100
Subject: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC
bosta na dan maternih jezikov predstavila Slovar novejšega besedja
slovenskega jezika.
Predstavitev slovarja, ki je po zasnovi in vsebini dopolnilo Slovarju
slovenskega knjižnega jezika in prvo splošnoslovarsko delo na
Slovenskem po letu 1991, bo v četrtek, 21. 2. 2013, ob 11. uri v
Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v Ljubljani.

===

http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/kaj-je-zelel-predsednik-vlade-povedati.html
--  Branko Gradišnik, Kaj je želel predsednik vlade povedati? O
poslanici ob Prešernovem dnevu, članek v Delu o prešernovskih
metaforah v govoru Janeza Janše.

===

Od: Zajc, kristina <kristina.Zajc na ff.uni-lj.si>
Datum: 18. februar 2013 13:58
Zadeva: Vabljeni na dogodke na FF

Na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani so podelili visoko državno
odlikovanje, ki ga za posebne zasluge pri promociji ruskega jezika in
širjenja ruske kulture podeljuje ruski predsednik. Medaljo Puškina je
tako poleg ustanoviteljice Zavoda Vesela druščina Julije Mesarič
prejela lekt. Janja Urbas z Oddelka za slavistiko FF. Nagrado so letos
v Sloveniji podelili prvič, sicer pa jo podeljujejo od leta 1999.
(vir: TV Slo 1)

===

Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 18. februar 2013 13:00
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF v tem tednu

Marija Stanonik, Folkloristični portreti iz treh stoletij (Založba
ZRC, 2012); Cena: 25,00 eur.

Hotimir Tivadar, Aktualna vprašanja slovanske fonetike (ZZ FF, 2012);
Cena: 19,90 eur, ŠTUDENTSKA CENA: 14,92 eur.
(http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/aktualnavprasanjaslovanskefonetike)

Meta Lah, Bralno razumevanje pri učenju tujega jezika. Vloga tipa in
avtentičnosti besedila (ZZ FF, Razprave FF, 2012); Cena: 19,90 eur,
ŠTUDENTSKA CENA: 14,92 eur.
(http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/bralnorazumevanje)

Keria št. 1 in 2 (letnik XIV)

Azijske in afriške študije št. 2 (letnik XVI)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit