[SlovLit] Zgrešena teza o >>prešernovski strukturi<< -- Evald Koren (1930-2013)

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jan 10 20:15:50 CET 2013


Od: Marko Juvan <marko.juvan na zrc-sazu.si>
Datum: 10. januar 2013 19:18
Zadeva: Prešernovska struktura

Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem.
Ljubljana: LUD Literatura, 2012. 383 str. (Novi pristopi; 55). 25 EUR.

Juvanova knjiga raziskuje asimetrična razmerja med obrobnim literarnim
poljem, kakršno je slovensko, in svetovnim literarnim sistemom. V
prvem delu razgrinja zgodovino ideje in praks svetovne književnosti od
Goetheja do današnjega globalizma in transnacionalizma, nato pa se
loti "slovenjenja" svetovne književnosti in "svetovljenja" slovenske.
Posveti se zakoreninjeni predstavi, po kateri naj bi slovenska
književnost zaradi svoje vpreženosti v narodno gibanje 19. stoletja
žrtvovala svojo individualnost in estetskost. Zgrešena teza o
>>prešernovski strukturi<< oziroma >>slovenskem kulturnem sindromu<< je
nastala v glavnem zaradi primerjav slovenskega slovstva z zahodnimi
literarnimi središči in zanemarjanja podobnosti z množico drugih
obrobnih ali polobrobnih evropskih književnosti.

===

From: "Matjaz Zaplotnik" <matjaz.zaplotnik na siol.net>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 10 Jan 2013 20:08:05 +0100
Subject: Evald Koren (1930-2013)

Pred dnevi je v 83. letu starosti umrl prof. dr. Evald Koren,
avtoriteta na področjih zgodovine primerjalne knjževnosti in
komparativistične verzne teorije. Raziskoval je predvsem primerjalno
zgodovino evropskega naturalizma, iz česar je leta 1978 doktoriral.
Leta 1963 se je zaposlil na Filozofski fakulteti, leta 1987 je bil
izvoljen za izrednega profesorja za primerjalno književnost in
literarno teorijo, leta 1999 se je upokojil. Več let je bil
predstojnik Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo.
Njegovo predavateljsko delo na tem oddelku je močno zaznamovalo
ljubljanski študij primerjalne književnosti, saj je izpit iz
njegovega predmeta Uvod v primerjalno književnost brucem na Oddelku
za primerjalno književnost veljal za enega najtežjih študijskih
preizkusov.

Nadaljnje branje:

http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/jis/lat2/045/78c04.HTM - Tone
Smolej, Sedemdeset let Evalda Korena, prispevek v JiS-u 45/7--8
(1999/2000)

http://sdpk.zrc-sazu.si/images/PKn_2010-3.pdf - Tematska številka
revije Primerjalna književnost ob osemdesetletnici Evalda Korena, PKn
33/3 (december 2010)

http://sl.wikipedia.org/wiki/Evald_Koren - Biografska škrbina na
Wikipediji, ki še čaka na razširitev


Dodatne informacije o seznamu SlovLit