[SlovLit] Posebne potrebe -- Re: Obletnice -- Turistični slovar

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 9 13:38:14 CET 2013


From: Nina Bednarik <ninaaa7 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 8 Jan 2013 13:44:20 +0100
Subject: anketa

Spoštovani, ime mi je Nina Bednařik in sem študentka 2. letnika
slovenistike 2. stopnje, na Fakulteti za humanistiko, Univerze v Novi
Gorici. Kot del magistrske naloge moram izvesti izkustveni del in pri
tem potrebujem Vašo pomoč. Anketa zadeva gradiva, ki so namenjena
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Izjemno bi mi pomagali,
če bi si vzeli nekaj minut in izpolnili anketo. Povezava do ankete:

https://www.1ka.si/a/22049

Za Vašo pomoč se Vam že vnaprej zahvaljujem.

Lep pozdrav, Nina Bednařik

===

Od: Osolnik, Vladimir <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 08. januar 2013 18:51
Zadeva: RE: [SlovLit] 70 let po smrti
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2013/004353.html)


Dragi Miran, V letu 2013 mineva tudi 200 let od rojstva črnogorskega,
srbskega in južnoslovanskega pesnika Petra II. Petrovića Njegoša (1813
- 1851), Ki je bil v slovenski literarni zgodovini večkrat lepo
opisan: prvi pa je o njem govoril že Jernej Kopitar na Dunaju,
poimenoval ga je za slovanskega Golijata; nato je o njem in njegovem
literarnem delu pohvalno pisal Stanko Vraz v svojem zagrebškem
ilirskem literarnem glasilu KOLO; Bleiweisove Kmetijske in rokodelske
novice so o njem pisale kar petkrat; njegov epsko-dramski spev Gorski
vijenac so prevedli v slovenščino trikrat (Rajko Perušek, Alojz
Gradnik in Andrej Arko), filozofsko-religiozni spev Luča Mikrokozma pa
najina kolegica Namita Jurač por. Subiotto.

Obletnico rojstva pesnika, vladarja in vladike bodo z znanstvenimi
mednarodnimi srečanji o Njegoševem literarnem delu počastili v Črni
gori  na Njegoševih dnevih, ter na Matici Srpski v Novem Sadu, in nato
v Beogradu na znanih mednarodnih septembrskih srečanjih slavistov
Vukovi dani.
Tudi naš Oddelek se bo poklonil spominu pesnika in misleca: predvidoma
bodo v drugi polovici marca meseca na Oddelku za slavistiko kot gostje
o Njegošu dva dni predavali štirje profesorji/profesorice s Črnogorske
univerze v Nikšiću.

Lepo bi bilo, če bi o njem nekaj napisali tudi slovenski slovenisti in
slavisti, oziroma vsi, ki želijo s svojimi znanstvenimi prispevki
sodelovati v izmenjavi misli in spoznanj o številnih temah, ki jih
odpirajo Njegoševe pesmi, pesnitve, drama, proze, pisma, dnevniški
zapiski, ki so v Sloveniji kar dobro znani. Mimogrede, prav ta
črnogorski pesnik je najpogosteje omenjan, citiran in prevajan sin
južnoslovanskega podnebja.

Lp
mirko

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 09 Jan 2013 13:33:26 +0100
Subject: Turistični slovensko-angleški terminološki slovar

Članice Univerze na Primorskem: Znanstveno-raziskovalno središče,
Fakulteta za humanistične študije in Fakulteta za turistične študije -
Turistica vabijo na PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA SLOVENSKO-ANGLEŠKEGA
TERMINOLOŠKEGA SLOVARJA, ki je nastal v okviru aplikativnega
raziskovalnega projekta Turistični terminološki slovar pri UP ZRS,
financer ARRS, partner STO, v sodelovanju z Amebis, d.o.o., UP FTŠ
Turistico in UP FHŠ. Na predstavitvi, ki bo v torek, 15. 1. 2013, ob
17. uri v Portorožu v prostorih UP FTŠ Turistica, bodo pozdravili
goste in predstavili slovar: prof. dr. Anton Gosar, dekan UP FTŠ
Turistica, izr. prof. dr. Aleksander Panjek, v. d. direktorja UP ZRS,
izr. prof. dr. Vesna Mikolič, vodja projekta, UP ZRS in UP FHŠ, doc.
dr. Aleksandra Brezovec, zunanja sodelavka projekta, UP FTŠ Turistica,
in mag. Maja Pak, predstavnica partnerske ustanove Slovenske
turistične organizacije.

Slovar, ki izpopolnjuje pomembno vrzel na področju slovenske
terminologije in v okviru turistične stroke, bo lahko koristen
pripomoček tako za nosilce kot uporabnike turističnih storitev ter za
vse, ki se s turizmom ukvarjajo z razvojnostrateške, raziskovalne,
izobraževalne ali prevajalske perspektive. Slovar, dostopen na
specializiranem spletnem portalu Termania, se bo sočasno z razvojem
turistične stroke še nadgrajeval, zato na predstavitev in k
sodelovanju vabimo vse, ki bi želeli prispevati v tem procesu.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit