[SlovLit] Sedma kitica -- Libgen -- Okrajšani klasiki

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jan 3 11:10:29 CET 2013


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 3 Jan 2013 10:25:22 +0100
Subject: Slovenska himna

Ljubi slovlitovci,
enega na kruhu namazanega, poulično evolutivnega in Smisla polnega
prijazno voščim. Po uspešno opravljenih empiričnih raziskavah
razumevanja Prešernovih pesmi Je od vesel'ga časa teklo leto (ta
preizkus je pokazal, da empirija pomaga spremeniti tok interpretacije)
in Pevcu (te preizkus je pokazal, da empirija ne more nadomestiti
interpretacije) v ožjem krogu slovenističnih zanesenjakov, sem se
odločil, da prvič v novejši zgodovini povabim k sodelovanju prav vse
slovlitovce, ki jim je v času, ko se Prešernove kosti obračajo v
grobu, kaj mar za podobo sodobnega slovenstva. Na naslov
zoran.bozic na guest.arnes.si torej pričakujem kratek odgovor na
naslednje vprašanje:

Katera so možna sporočila sedme kitice Prešernove Zdravljice?

Vsi sodelujoči v slovlitovski anketi bodo od mene prejeli samo eno, a
iskreno besedo: hvala.
Zoran Božič

===

http://libgen.org -- Vuk Ćosić je v Pogledih že pred tedni delal
reklamo za tole elektronsko knjižnico. V njej najdemo svetovno
klasiko, vmes pa tudi prevode naših klasikov v druge jezike, npr.
Prešerna v esperantu in Bartola v španščini; kdaj dobimo avtorje, ki
si jih zaradi kopirajta lahko sposojamo samo v knjižnici, tudi takole?
-- mh

===

Od: Konrad Zadravec <konrad.zadravec na mklj.si>
Datum: 03. januar 2013 11:00
Zadeva: Strokovna sreda

Kozarci so pomiti, pisani trakovi pospravljeni in le nekaj smrečic še
utripa v pisanih lučkah. Po deželi, ki je še vsa prekrita z debelo
odejo želja in voščil, pa se že suka nova cesta in po njej odzvanjajo
naši prvi koraki namere, da najboljše od te idile pretopimo v dejanja.
Tako nekako se vidi od daleč tudi prva strokovna sreda tega leta, ki
bo 9. januarja 2013 ob 10. uri v dvorani MKL, Knjižnice Otona
Župančiča, Kersnikova 2 (dvorana 3. nadstropje), Ljubljana:

OKRAJŠANI KLASIKI - NASILJE NAD LITERATURO ALI MOTIVACIJA ZA BRANJE?
Nadaljevanje debatne kavarne s Slovenskega knjižnega sejma, ki jo je
organizirala založba Miš.

Tokrat bodo pri razgrinjanju problemov in priložnosti sodelovali:
Iztok Ilich (urednik in založnik), mag. Tilka Jamnik (Slovenska
sekcija IBBY), Miha	Mohor (književni didaktik), lekt. dr. Veronika Rot
Gabrovec (Filozofska fakulteta v Ljubljani, Odd. za anglistiko in
amerikanistiko), red. prof. dr. Igor	Saksida (Pedagoška fakulteta v
Ljubljani in Kopru, Odd. za razredni pouk), Zarika	Snoj Verbovšek
(urednica založbe Didakta),  Petra	Tomše  (urednica založbe Miš).
Prisrčno vabljeni! -- Darja Lavrenčič Vrabec, vodja Pionirske


Dodatne informacije o seznamu SlovLit