[SlovLit] O avtorskih pravicah v digitalnem svetu -- Za odprt dostop do podatkov

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Dec 13 17:20:07 CET 2012


Od: Jola Skulj <jsk na zrc-sazu.si>
From: "Poštar @ ZRC" <rc na zrc-sazu.si>
Datum: 12. december 2012 15:42
Zadeva: Fwd: [ZRC - vsem:] SI_DIH vabilo

VLJUDNO VABLJENI NA DELAVNICO O AVTORSKIH PRAVICAH V DIGITALNEM SVETU

V času, ko digitalna tehnologija in globalna komunikacijska omrežja
omogočajo hitro reproduciranje in razširjanje vsebin, vsi pričakujemo
velik napredek družbe znanja, zlasti zaradi novih možnosti ponujanja
vsebin na spletu. Hitro pa naletimo na težavo, saj tehnologije
omogočajo skoraj vse, avtorsko pravo pa skoraj vse prepoveduje. Kako
se z izzivi avtorsko-pravne ureditve soočajo javne institucije, ki
zbirajo, urejajo in hranijo vsebine, velikokrat pa jih tudi ustvarjajo
in razširjajo? O tem bomo govorili na prvi SI-DIH delavnici, ki jo v
okviru dejavnosti popularizacije in homogenizacije slovenske digitalne
humanistike pripravljata raziskovalni infrastrukturi Inštituta za
novejšo zgodovino in Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Delavnico
in uvodno predavanje bo vodila dr. Maja Bogataj Jančič. Delavnica bo
potekala v torek, 18. decembra 2012, od 10.00 do 13.00 v atriju ZRC
SAZU na Novem trgu 2 v Ljubljani. Delavnica je brezplačna in se je
lahko udeležite brez predhodne prijave.

Lep pozdrav,
Jerneja Fridl

===

Od: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
From: Arhiv družboslovnih podatkov [mailto:arhiv.podatkov na fdv.uni-lj.si]
Datum: 13. december 2012 10:53
Zadeva: [SDJT-L] FW: Priporočila udeležencev delavnice Problemi in
rešitve na področju podatkovnih rešitev v Sloveniji

V okviru projekta Odprti podatki smo 5. decembra 2012 organizirali
delavnico z naslovom Problemi in rešitve na področju podatkovnih
rešitev v Sloveniji. Na dogodku je sodelovalo 31 udeležencev iz
šestnajstih ustanov. Vabimo vas, da si ogledate program delavnice,
vsebino, predstavitve in nekaj foto utrinkov:
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/odpp10D1/ Prvo, krajše poročilo o poteku
in vsebini delavnice je že na voljo na blogu Arhiva družboslovnih
podatkov: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2012/blog/izvajalci-podatkovnih-resitev-na-poti-k-odpiranju-podatkov/
Če vas bolj podrobno zanima, kakšno je stanje na področju
raziskovalnih podatkov v Sloveniji, vas vabimo k ogledu poročila, ki
je na voljo na tem naslovu:
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odpp10_opis_stanja/

V ADP se že veselimo prihodnjih korakov na poti vzpostavljanja sistema
odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih iz javnih
sredstev.

Skupna izjava
VZPOSTAVLJANJE NACIONALNEGA OKOLJA ODPRTEGA DOSTOPA DO PODATKOV IZ
JAVNO FINANCIRANIH RAZISKAV
Priporočila udeležencev delavnice Problemi in rešitve na področju
podatkovnih storitev v Sloveniji, Fakulteta za družbene vede, 5. 12.
2012

Izhodišča
Odprti raziskovalni podatki omogočajo odprto znanost, spodbujajo
raznolikost analiz, hipotez in podatkov ter meddisciplinarno
raziskovanje, omogočajo boljši izkoristek javnega financiranja
raziskovalne dejavnosti in spodbujajo poslovno izrabo rezultatov
raziskav. S povezovanjem odprtih podatkov raziskav in odprtih objav
nastanejo obogatene objave.

Odprto dostopnost podatkov raziskav priporočata Organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Evropska komisija. Po
besedah Neelie Kroes, evropske komisarke za Digitalno agendo, je
deljenje podatkov raziskav in možnost njihove ponovne uporabe
bistvenega pomena za razvoj znanosti.

Odprti dostop do podatkov raziskav je del nacionalnega okolja odprtega
dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav, katerega
pričakovana zasnova v državah članicah EU je opisana v dokumentu
Priporočila Komisije z dne 17. julija 2012 o dostopu do znanstvenih
informacij in njihovem arhiviranju (2012/417/EU).

Ugotovitve
Udeleženci delavnice glede stanja odprtih podatkov v Sloveniji
podpirajo zgornja izhodišča in pozivajo k izpolnjevanju vseh
obveznosti, ki iz njih sledijo. Pri tem ugotavljajo, da:
- Raziskovalci večinoma slabo poznajo prednosti in koristi odprtih
podatkov, raven njihove seznanjenosti je odvisna od znanstvenega
področja, na katerem delujejo. Zadržki raziskovalcev glede odprtega
objavljanja podatkov raziskav se nanašajo v prvi vrsti na vprašanje
varovanja intelektualne lastnine in varovanja osebnih podatkov, oviro
pa predstavljata tudi odsotnost kulture deljenja podatkov in
nestimulativen sistem vrednotenja znanstvenih dosežkov.
- Slovenski financerji raziskav in raziskovalne organizacije še nimajo
izdelanih politik odprtih podatkov, ali pa te niso dovolj jasno
artikulirane glede določanja obvez in spodbud zagotavljanja odprtega
dostopa, celovitejša nacionalna infrastruktura odprtih podatkov še ni
zgrajena.
- Dejavnosti promocije, podpore in svetovanja glede zagotavljanja
odprto dostopnih podatkov, razen redkih izjem (kot so npr. pojasnila
in novice na nacionalnem informacijskem portalu openaccess.si), na
državni ravni še niso razvite.

Zato priporočajo:
- Slovenski financerji raziskav in raziskovalne organizacije morajo v
skladu s priporočili OECD ter Evropske komisije opredeliti politike
odprtih raziskovalnih podatkov, ki bodo, ob upoštevanju pravnih in
etičnih obveznosti, zagotovile za najširši krog dostopne in uporabne
podatke javno financiranih raziskav.
- Politike morajo zagotoviti ustrezno motivacijo in nagrado za
ustvarjalce podatkov na osnovi njihovega prispevka pri pripravi
raziskovalnih podatkov, skladno z zahtevami pooblaščenih področnih
podatkovnih centrov (obveznost oddaje načrtov ravnanja s podatki,
plačilo dodatnega dela pri pripravi podatkov za shranjevanje in
dostop, vrednotenje prispevka raziskovalnih podatkov v osebnih
bibliografijah).
- Potrebno je nadaljevati z izgradnjo nacionalne infrastrukture
odprtih podatkov, vključno z vzpostavitvijo nacionalnega
portala/agregatorja in področnih podatkovnih centrov ter mehanizmov za
zajemanje metapodatkov iz mednarodne podatkovne infrastrukture (uvedba
sistema trajnih indentifikatorjev, etična obveznost citiranja,
sledenje drugi rabi podatkov), in zagotoviti članstvo države v
evropski podatkovni raziskovalni infrastrukturi (zlasti CESSDA, CLARIN
in DARIAH, ki so že vključene v nacionalni Načrt razvoja raziskovalnih
infrastruktur 2011-2020). Zagotovljena mora obstojna infrastruktura za
trajno digitalno skrbništvo in hranjenje odprto dostopnih podatkov
raziskav.
- Oblikovati je potrebno kriterije za delovanje področnih in
integriranih podatkovnih storitev, zagotoviti razvoj in svetovanje pri
vzpostavljanju novih storitev ter preverjati skladnost delovanja
podatkovnih storitev z merili/kriteriji. Zlasti je pomembno na
nacionalnem nivoju usklajeno razvijati storitve vrednotenja
raziskovalnih podatkov, in sicer kot dejavnost pooblaščenih področnih
podatkovnih centrov, ter koordinirano razvijati nacionalno povezane
storitve digitalne hrambe.
- Pomoč raziskovalcem pri pripravi načrtov ravnanja s podatki
raziskave lahko v času prijave projekta nudijo ustrezno usposobljeni
knjižničarji raziskovalnih organizacij. Skupaj z ustvarjalci podatkov
lahko sodelujejo pri izvajanju priprave podatkov, nudijo pomoč in
posredujejo pri storitvah shranjevanja, priprave metapodatkov in
promocije ter svetovanja pri drugi rabi. V sodelovanju z Osrednjimi
specializiranimi informacijskimi centri (OSIC) in na podlagi sprejema
podatkov raziskav v pooblaščenih podatkovnih centrih knjižničarji
poskrbijo za evidentiranje podatkovne objave v bibliografskem
informacijskem sistemu.

Lep pozdrav,
Janez Štebe


Dodatne informacije o seznamu SlovLit