[SlovLit] Transpoetika -- Dušan Moravec -- Zakladi UKM na zaslonu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Nov 27 09:16:24 CET 2012


http://humanistika.org/ -- Centar za digitalne humanističke nauke,
Beograd vodi projekt Transpoetika (http://transpoetika.org), ki je
leksikografska in publicistična platforma za srbski jezik -- zgledno!

===

Od: Slovenski gledaliski muzej <sgm na guest.arnes.si>
Datum: 26. november 2012 13:56
Zadeva: vabilo

Slovenski gledališki muzej vas ob šestdesetletnici svoje ustanovitve
vljudno vabi na odprtje razstave, ki jo posveča svojemu dolgoletnemu
direktorju in največjemu slovenskemu teatrologu Dušanu Moravcu.
Razstavo z naslovom Dušan Moravec in njegovi gledališki sodobniki bomo
odprli v četrtek, 29. novembra 2012, ob 18. uri v razstavnih prostorih
Slovenskega gledališkega muzeja na Mestnem trgu 17 v Ljubljani. --
Slovenski gledališki muzej, zanj Ivo Svetina, direktor

===

Od: Jerneja Ferlež <jerneja.ferlez na um.si>
Datum: 27. november 2012 08:32
Zadeva: Iz zakladnice UKM - vabilo na otvoritev razstave

Razstava dragocenosti Univerzitetne knjižnice Maribor, razstavišče
UKM, Gospejna ulica 10, 27. 11.-18. 12. 2012.
Otvoritev razstave 27. 11. 2012 ob 19. uri. Dragocenosti bodo
predstavljene v originalni in elektronski obliki.
Avtorici razstave: Sandra Kurnik Zupanič, dr. Vlasta Stavbar.

Razstavljene dragocenosti

Petrus LOMBARDUS, Libri sententiarum. UKM, Ms 136
Latinska rokopisna knjiga je najstarejše delo v knjižnici. Prepisana
je bila v drugi polovici 14. stoletja. Sestavljena je iz uvoda in
štirih knjig. Obsega 210 pergamentnih listov ter je bogato
iluminirana. Izvor je neznan. Rokopisno knjigo je knjižnici leta 1931
podari Muzej v Mariboru.

Jurij DALMATIN, Biblia, tu ie vse svetu pismu, stariga inu Noviga
Testamenta, Slovenski tolmazhena skuzi Jurija Dalmatina. Wittenberg
1584. UKM, R III 150
Jurij Dalmatin je prvi v slovenščino prevedel celotno Sveto pismo.
Dalmatinov prevod Biblije predstavlja vrh slovenske protestantske
književnosti ter edinstveno delo na vsej kulturnozgodovinski razvojni
poti slovenstva, saj smo se z njo uvrstili med kulturno razvite
evropske narode. UKM hrani tri izvode Dalmatinove Biblije: dva izvoda
je pridobila od Zgodovinskega društva v Mariboru, enega pa s knjižnico
mariborske klasične gimnazije.

KALOBSKI rokopis. Liber Cantionum Carniolicarum. UKM, Ms 122
Kalobski rokopis je zbirka nabožnih pesmi in molitev, zapisanih na 156
listih v bohoričici. Zbiralec, pisec in kraj nastanka niso znani, čas
nastanka pa je razviden iz letnic 1643 in 1651 v tekstu. Imenuje se po
Kalobju, kjer ga je našel Mihael Zagajšek in ga izročil Antonu
Martinu Slomšku. Fran Kovačič je rokopis iz Slomškove zapuščine leta
1930 daroval knjižnici.

Georg Matthäus VISCHER, Topographia Ducatus Styriae. Grätz 1681. UKM,
   R 16842
Topografija vojvodine Štajerske vsebuje 478 bakrorezov in je
sistematičen prikaz najpomembnejših objektov na Spodnjem Štajerskem iz
začetka 17. stoletja.

LEŠKI rokopis. Neuer Saltzburger Schreib-Calender auf das Jahr 1733. UKM, Ms 115
Med 24 listov tiskanega koledarja iz leta 1733 je uvezanih 51 listov,
popisanih s slovenskimi besedili, med njimi pa je prilepljenih osem
sočasno tiskanih grafik. Rokopis je, kot je razvidno iz navedbe krajev
in jezika, nastal na Lešah pri Prevaljah sredi 18. stoletja. Pisan je
v bohoričici in obsega 77 listov. Lastnik rokopisa je bil Anton Godec
iz Limbuša. Za knjižnico ga je leta 1929 pridobil Janko Glazer.

Ivan Anton APOSTEL, Dictionarium Germanico-Slovenicum ... Authore
P(at)re Bernando Marburgensi, Capucino. UKM, Ms 195
Rokopisni nemško-slovenski besednjak avtorja kapucina Ivana Antona
Apostla iz leta 1760 je prvi slovenski mariborski slovstveni spomenik.
Slovar ima na prvem listu zemljevid Štajerske "Vindije" ter na zadnjem
listu podpis jezikoslovca Oroslav Cafa. Slovar je leta 1939 knjižnici
podaril Fran Ilešič iz Zagreba.

Leopold VOLKMER, Hvala Kmetizhkega stana ino tobazhie trave ...  V
Marburgi (1807). UKM, R 1837
Znani Volkmerjev posvetni tisk, prvi te vrste na slovenskem
Štajerskem. Knjiga velja za prvi natis slovenskih verzov v Mariboru.

Anton Martin SLOMŠEK, Nagovori Antona Martina Slomška v zvezi s poukom
slovenščine v celovškem bogoslovju. UKM, Ms 11
Napelavni govor k' slovenskimu zboru iz leta 1821. Govor je bil v
zapuščini Franca Kosarja iz Maribora. Nagovore je leta 1907 knjižnici
podaril Fran Kovačič po posredovanju Lavrencija Herga.

SPROTULETNA Vijolica. Maribor 1846. UKM,  Ms 133, 139
Prvi slovenski dijaški rokopisni list. Izhajal je tedensko. Pisali so
ga v petih izvodih dijaki klasične gimnazije v Mariboru: Ivan Ertl,
Mihael Golob in Ivan Kocmut. UKM ima dva izvoda lista; prvega je
kupila leta 1931 po posredovanju Janka Kotnika, drugega je leta 1932
knjižnici podaril Fran Ilešič iz Zagreba.

Anton KREMPL, Historie ali Dogodivšne Štajerske zemle z'posebnim
pogledom na Slovence. UKM, Ms 117
Zgodovino Štajerske je napisal župnik Anton Krempl v Bučkovcih (Mala
Nedelja) med leti 1836 in 1844. Obsega 177 listov. Rokopis je leta
1929 knjižnici podaril Anton Božič iz Radoslavcev.

SLOVANSKA čitalnica, Maribor. Gradivo. UKM, Ms 201
Overovljen prepis pravil Slovanske čitalnice, ki so bila potrjena v
Gradcu 4. 9. 1861 ter izvirni zapis besedila programske pesmi
Mar-i-bor, ki jo je konec avgusta 1861 napisal pesnik in politik dr.
Lovro Toman. Zadnjo kitico pesmi so si čitalničarji izbrali za svoje
geslo. Arhiv Slovanske čitalnice Maribor je knjižnica leta 1941
pridobila po posredovanju Nika Vrabla.

Pavel TURNER, Spisi in zapiski. UKM, Ms 71
Turnerjevi Spomini, pisani leta 1916. Obsegajo obdobje od leta 1876.
Na 11-ih listih je v rokopisu opisano njegovo vzgojiteljsko delo v
Budimpešti in na Dunaju. Pavel Turner je svoje spise daroval knjižnici
leta 1924.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit