[SlovLit] Lepi janičar

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Nov 22 14:07:21 CET 2012


Saj se mi je zdelo, da  bodo pri povezavah v prejšnjem sporočilu
napake. Tule so popravljene:

Romanu hvala za spodbudo, da tako kot nekatere druge romane (prim.
http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_13.pdf) geolociramo tudi
dogajališča v Murnikovi Hčeri grofa Blagaja (oz. v Lepem janičarju,
kot je roman naslovljen v knjižni simplifikaciji). V romanu izvemo, da
se Blagajev grad nahaja okroglo uro od Bojancev v Beli krajini in da
je ob Kolpi. To literarnozgodovinskemu detektivu namiguje, da bi šlo
lahko za grad v Vinici (http://www.gradovi.net/show.php?id=150) ali za
grad Pobrežje pri Adlešičih
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Pobre%C5%BEje), čeprav pregledani viri
pri nobenem ne navajajo lastništva grofov Blagayev. V bližini je v
romanu tudi grad Frauenstein, ki pa ga na zemljevidu ne znam najti.
Sicer pa sem Romanovo vprašanje razumel kot spodbudo za dokončanje
Murnikovega romana na Wikiviru. dLib-ova predloga je namreč
poškodovana, tako da so manjkala poglavja 30-45. Danes sem posegel po
kopiji LZ 1913 z ameriškega spletišča archive.org in dodal v
korigiranje še ta poglavja
(http://sl.wikisource.org/wiki/H%C4%8Di_grofa_Blagaja). Najbolj zavzeta med
wikivirovkami naj opravi korekturo v nekaj veselih uricah -- za
nagrado dobi poleg plačila po tarifi še kozarček moje malinove
marmelade! -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit