[SlovLit] Vitan Mal -- Koroške -- Gradnikovi večeri

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Nov 14 17:07:04 CET 2012


Od: Igor Saksida <igor.saksida na guest.arnes.si>
Datum: 13. november 2012 19:40
Zadeva: RE: FW: članek

Glede na to, da se razprava v zvezi z Malom spet seli v (rumene) medije, bi
bilo morda dobro, če se slovlit seznani z mojim odgovorom na podtikanja o
pornografiji v UN za slovenščino:

http://www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Mnenje%20o%20besedilu%20%C5%A0tudij%20primera%20dr.%20I.%20Sakside.pdf
[...]

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 13. november 2012 15:01
Zadeva: krog po slovenskem obrobju

[...] Pri celovški založbi Kitab je Jozej Strutz uredil in izdal
knjigo Prežihov Voranc >>Winter in Klagenfurt<< s prevodi koroških
besedil velikega slovenskega pisatelja, po drugi svetovni vojni tudi
podpredsednika našega Kluba koroških Slovencev.

Po spletnih straneh celovške ORF povzemam novico, da je včeraj v
Tolminu Murkovo priznanje prejela etnologinja mag. Martina
Piko-Rustia, znanstveni vodja Slovenskega narodopisnega inštituta
(SNI) Urban Jarnik, in sicer posebej za razvoj in uveljavitev projekta
"Dokumentacija slovenskih ledinskih in hišnih imen na južnem
Koroškem". Prizadevni kolegici in dobri prijateljici za zasluženo
priznanje čestitam v svojem imenu, v imenu našega kluba ter našega
inštituta.

Le še do 16. 11. 2012 je odprt razpis Volbankove ustanove za leto 2013
za podporo projektov za izboljšanje znanja slovenščine pri mladini na
Koroškem. Informacije na www.promlad.at in na office na promlad.at .

Slovence v zamejstvu in po svetu prijave na nagradni natečaj za
diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu
ter Slovencev v izseljenstvu, zagovarjana v obdobju od 1. 11. 2011 do
31. 10. 2012. Informacije o razpisu na www.uszs.gov.si ter
urad.slovenci na gov.si [...]

Janez Stergar

===

www.obcina-brda.si/file/d38901788c533e8286cb6400b40b386d
-- Gradnikovi večeri 2012.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit