[SlovLit] Lokarjev simpozij v Ajdovščini -- Prost dostop do podatkov

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Nov 6 15:19:25 CET 2012


From: "Zdenka Žigon" <zdenka.zigon na ajd.sik.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 06 Nov 2012 14:39:07 +0100
Subject: simpozij Danilo Lokar 120 letnica rojstva

Letos v Ajdovščini  praznujemo Lokarjevo leto. Ob 120-letnici rojstva
pisatelja Danila Lokarja smo v naši knjižnici pripravili razstavo,
ponatisnili njegove tri novele Sodni dan na vasi (Prešernova nagrada
za leto 1958), Brata in Za frontami, 23. novembra 2012 pa pripravljamo
simpozij o njegovem življenju in delu. [...] Veseli bomo srečanja  z
vami!

Zdenka Žigon
Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Cesta IV. prekomorske 1
5270 Ajdovščina

8.00-9.00   Prijava in sprejem udeležencev
9.00:  Otvoritev, pozdravni nagovori: župan Občine Ajdovščina Marjan
Poljšak, direktor  Lavričeve knjižnice Ajdovščina Artur Lipovž
9.10-10.30:
Ciril Zlobec: Sokratsko modri Lokar
dr. Branko Marušič: Goriška realčna leta Danila Lokarja (1903-1910)
dr. Irene Mislej: Umetnost  kot temelj prijateljstva
mag. Marija Mercina: Življenjske in ustvarjalne vzporednice med
Danilom Lokarjem in Cirilom Kosmačem
10.45 - 12.30:
dr. France Bernik: Danilo Lokar in slovenska vojna proza
dr. Katja Mihurko Poniž: Ženski liki v Lokarjevem literarnem opusu
dr. Matjaž Kmecl: Kaj pa je sploh novela?
mag. Vladka Tucovič: Mesto Danila Lokarja na primorskem literarnem zemljevidu
Peter Avbar: Ekspresionizem kot reprezentativna slogovna smer pri
Ivanu Preglju in Danilu Lokarju
13.30 - 14.50:
dr. Denis Poniž: Zadnji glasovni posnetek pisatelja Danila Lokarja in
nekaj pojasnil o njegovem nastanku
Franc Černigoj: Kam si šla in Kakšen naj bi bil spomenik ajdovskemu pisatelju
Nataša Rupnik, Anuša Blažko, Peter Avbar: Lokarjevo leto v programu
Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina
Ivana Slamič: Dnevniki Danila Lokarja
15.30:
Lokarjeva hiša: otvoritev spominske plošče in Lokarjeve  delovne sobe

Simpozij  bo v prostorih Pilonove galerije v Ajdovščini, Prešernova ulica 3.

===

Od: Arhiv družboslovnih podatkov <arhiv.podatkov na fdv.uni-lj.si>
Datum: 06. november 2012 14:32
Zadeva: Vabilo

Vabimo vas na delavnico z naslovom: Problemi in rešitve na področju
podatkovnih storitev v Sloveniji. Odvila se bo v sredo, 5. decembra
2012, na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.
Delavnica je ena od aktivnosti, s katerimi skušamo v Sloveniji
spodbuditi razpravo o ravnanju z raziskovalnimi podatki, financiranimi
iz javnih sredstev. Zato bomo zelo veseli, če se je boste lahko
udeležili in s svojim znanjem ter izkušnjami prispevali k odpiranju
raziskovalnih podatkov.

9.00-10.00 Skupni problemi in rešitve na področju upravljanja z
raziskovalnimi podatki (predstavitve):
1. Primer dobre prakse na področju strategij digitalne hrambe (Matjaž
Kragelj, NUK),
2. Odprti dostop do rezultatov javno financiranih raziskav v Evropi:
kaj pa Slovenija? (Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani),
3. Avtorske in sorodne pravice na primeru avdiovizualnega gradiva
(Drago Kunej, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU)
10.00-10.30 Predstavitev ključnih sklopov skupnih ''problemov in
rešitev'' na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji (ADP)
- predstavitev nosilnih tem za skupinsko diskusijo po področjih,
- oblikovanje delovnih skupin po področjih
10.45-11.45 Diskusije v treh sekcijah (udeleženci se razporedijo po področjih):
4. Delo z ustvarjalci: kakšno storitev lahko ponudimo ustvarjalcem podatkov.
5. Politike hrambe: priprava gradiv za hrambo in dostop do podatkov.
6. Politike dostopa: kakšno storitev lahko ponudimo uporabnikom podatkov.

Vljudno vas prosimo, da udeležbo na delavnici potrdite do petka, 9.
novembra 2012 na naš elektronski naslov: arhiv.podatkov na fdv.uni-lj.si
Hkrati vas obveščamo, da je izšlo poročilo Opis stanja na področju
raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Najdete ga na tej povezavi:
http://adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odpp10_opis_stanja/

Lep pozdrav,
Janez Štebe


Dodatne informacije o seznamu SlovLit