[SlovLit] Statistični pristop k NLP -- Trubar v upodobitvah -- Kontra DH

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Okt 31 08:51:59 CET 2012


Od: Tomaz Erjavec <tomaz.erjavec na ijs.si>
Datum: 30. oktober 2012 19:47
Zadeva: [SDJT-L] FW: vabilo na predavanje: Hermann Ney

Vljudno vabljeni na predavanje profesorja dr. Hermanna Neya z naslovom
The Statistical Approach to Natural Language Processing: Achievements
and Open Problems, ki bo v petek, 9. novembra 2012 ob 10.30h, v
predavalnici MMD (multimedijska dvorana) na Fakulteti za
elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

S spoštovanjem, -- Bojan

===

Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 30. oktober 2012 19:52
Zadeva: Tübingen - Primož Trubar v upodobitvah

V Tübingenu smo pred dnevom reformacije v literarnem popoldnevu s
študenti obudili spomin na očeta slovenskega knjižnega jezika Primoža
Trubarja. Zanimiv je pogled na Trubarjevo življenje in delo skozi
izbor njegovih upodobitev in spominskih obeležij v Sloveniji in
Nemčiji od začetka 19. stoletja pa do danes, ki so izšle v prispevku
Truber-Memoria im 20. und 21. Jahrhundert: Gedächtnisorte in Slowenien
und Deutschland, ki ga je uredil predstojnik oddelka za novejšo
zgodovino na Univerzi Eberharda Karla v Tübingenu prof. dr. Anton
Schindling v zborniku Primus Truber, der slowenische Reformator und
Würtemberg  (poročala sem že, da je zbornik je izšel v l. 2011 v
Tübingenu in prinaša razprave s Simpozija ob 500-letnici rojstva
slovenskega reformatorja, ki ga je priredil Inštitut za zgodovinsko
domoznanstvo in zgodovinske pomožne vede Univerze v Tübingenu skupaj z
mestom Tübingen in Komisijo za zgodovinsko domoznanstvo dežele
Baden-Würtemberg). Slikovno gradivo o Trubarjevih upodobitvah z
razlagami in analizo likovnih del so prispevali: dr. Zvone Štrubelj,
France M. Dolinar, Dominik Sieber, Wifried Setzler, Sönke Lorenz,
Dennis Schmidt, Boris Bigot, Karl Borchardt, Friedhelm Schweizer,
Roland Brutscher in Jürgen Reiner. V obsežnem komentarju slikovnega
gradiva so opisane razmere, v katerih so dela nastala, in pobude, ki
so jim umetniki sledili pri oblikovanju svojega videnja 'slovenskega
Luthra'.

Poleg  največkrat reproduciranega portreta Trubarja iz leta 1578, ki
je delo slikarskega mojstra iz Tübingena Jakoba Lederleina - v bogato
okrašenem ovalnem okviru, ki obroblja Trubarjev portret, je vrezan
napis PRIMUS TRUBERUS CARNIOLANUS ANNO AETATIS LXXI/ Primož Trubar iz
Kranjske v 71. letu - so v prispevku predstavljeni še Trubarjevi
portreti -  likovna in kiparska dela pomembnih slovenskih umetnikov
Tineta Kosa (Trubarjev doprsni portret in kip Tomaža Hrena), Toneta
Kralja (lesena plastika Primož Trubar), Hinka Smrekarja (grafična
lista Mučenci),  Mateja Sternena (portret, razstavljen v Moderni
galeriji v Ljubljani), Mihe Maleša (grafika Trubarjev portret,
razstavljen v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici), Franca
Bernekerja (kip Pimoža Trubarja ob vhodu v park Tivoli iz l. 1910),
Saše Šantla (jedkanica Primož Trubar), Tomaža Perka (oljna slika,
Trubarjev portret), Leona Koporca (olje Primož Trubar), Vinka Glanza
in Vlada Štovička (spomenik pred Trubarjevo domačijo v Raščici).
Izčrpno so predstavljena tudi  likovna in spominska obeležja v nemškem
prostoru, npr. znameniti epitaf v cerkvi sv. Gala v Tübingenu,
spominska plošča, posvečena Primožu Trubarju v cerkvi sv. Manga v
Kemptenu, doprsni kip Primoža Trubarja v Bad Urachu (delo kiparja
Kurta Graberta),  reliefna plastika portret Primoža Trubarja v farni
cerkvi v Kemptenu (delo Mirsada Begića), bronasto spominsko obeležje
na cerkvi v Rothenburgu, spominska plošča na Mohartovi tiskarni v
Tübingenu. Zanimive so tudi Trubarjeve upodobitve na razglednicah kot
tudi na evrskih kovancih.

V likovni senzibilnosti se globoko odraža delovanje Primoža Trubarja v
tradicionalno katoliški domovini in v izgnanstvu protestantskega
Württemberga. Prijeten dan reformacije vam želim in lep pozdrav vsem
iz Tübingena,
Irma Kern

===

http://lareviewofbooks.org/article.php?type=&id=1040&fulltext=1&media=
-- Literature is not Data: Against Digital Humanities, članek iz Los
Angeles Review of Books.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit