[SlovLit] Prost dostop -- Diahrona naravna skladnja -- Tečaji slovenščine za otroke in mladostnike

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Okt 16 13:15:05 CEST 2012


http://www.fer.unizg.hr/oa2012/deklaracija oz.
http://www.ffzg.unizg.hr/files/016912_1.pdf -- Zvonko Kovač
je poslal povezavo na hrvaško akademsko deklaracijo o
odprtem pristopu do znanstvenih publikacij; obstaja pri nas
kaj podobnega na tem nivoju? (Za dileme v zvezi s
terminologijo odprt/prost dostop gl. odlikovani članek na
slovenski Wikipediji http://sl.wikipedia.org/wiki/Prost_dostop.)

http://www.fer.unizg.hr/oa2012/program -- program delavnice
na temo odprtega pristopa, Zagreb, 24. oktobra 2012, v
soseščini je tudi peticija, ki jo lahko podpišemo. -- mh

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 16. oktober 2012 10:42
Zadeva: LK, 22. oktober

LK FF vabi na 990. sestanek v ponedeljek, 22. oktobra, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo
akad. prof. dr. Janez Orešnik, Oddelek za primerjalno in splošno
jezikoslovje, Filozofska fakulteta UL. Tema predavanja: Diahrona
naravna skladnja. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

Od: Damjana Kern <damjana.kern na ff.uni-lj.si>
Datum: 16. oktober 2012 13:06
Zadeva: Tečaji slovenščine za otroke in mladostnike (za slovlit)

Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v šolskem letu 2012/13
organiziramo tečaje slovenskega jezika za otroke in mladostnike, ki se
želijo učiti slovenščino na začetni ali nadaljevalni stopnji.

Celoletni tečaj slovenščine
* 7-9 let: ob torkih in četrtkih od 20. novembra 2012 do 6. junija 2013,
16.00-16.45 (2 šolski uri na teden)
* 10-12 let: ob torkih in četrtkih od 20. novembra 2012 do 6. junija 2013,
17.00-17.45 (2 šolski uri na teden)
* 13-17 let: ob torkih in četrtkih od 20. novembra 2012 do 6. junija 2013,
18.00-18.45 (2 šolski uri na teden)

Intenzivni tečaj slovenščine
* 5. 11.-16. 11. 2012, 16.00-18.15 (3 šolske ure dnevno)
* 14. 1.-25. 1. 2013, 16.00-18.15 (3 šolske ure dnevno)
* med zimskimi počitnicami: 25. 2.-1. 3. 2013, 9.00-14.30 (6 šolskih ur
dnevno)

Več informacij in cenik najdete na
http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=1&L2_ID=113&LANG=slo

Damjana Kern


Dodatne informacije o seznamu SlovLit