[SlovLit] Novo na dLibu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Sep 5 08:34:19 CEST 2012


Iz Novic na http://www.dlib.si:

27. 8. 2012 SLOVENSKE LITERARNE REVIJE
Svoje mesto na portalu so našle revije iz slovenske literarne sfere,
katerih digitalizacijo je omogočil NUK. Vsaka po svoje je prispevala
delček k razvoju in podobi slovenskega jezika, kakršen je danes. Med
vidnejšimi publikacijami naj omenimo le nekatere: Kres (1881-1886),
katere urednik je bil Jakob Sket in Kritika - ta je izhajala od leta
1925 do 1927 pod uredniško taktirko Josipa Vidmarja. Sledijo še Odmevi
- revija, ki je izhajala v letih 1929-33, ter Svoboda (1929-1936), ki
jo je tiskala Ljudska tiskarna v Mariboru. Slednjo je nasledila
Vzajemna Svoboda (1937-1940), revija, ki je izhajala mesečno. [...]

13. 8. 2012 PRILETELA JE MODRA PTICA
Literarno-kulturno revijo Modra ptica, ki je izhajala med letoma 1929
in 1941, je zasnoval in urejal Janez Žagar, slovenski pisatelj,
pesnik, dramatik in ustanovitelj istoimenske založbe. Slednja je bila
med obema vojnama ena najpomembnejših slovenskih založb. Okrog revije
so se zbirali zlasti mlajši avtorji. Tu so izšle skoraj vse novele V.
Bartola.

8. 8. 2012 PISAN ŠOPEK IZ PRVE POLOVICE 20. STOLETJA
Vigred (http://www.dlib.si/results/?query=%27source%3d%C4%8Dasopisje%40AND%40srel%3dVigred%27&browse=%C4%8Dasopisje&sortDir=DESC&sort=date&node=besedila/1&pageSize=25)
je bila slovenska katoliška ženska revija, ki je v letih od 1923 do
1944 izhajala enkrat na mesec in je imela pomemben vpliv na politično
aktivnost žensk na slovenskem. V šopku sveže digitaliziranih časopisov
pa so še glasilo prosvetnih društev Naš čolnič, glasilo katoliškega
slovenskega dijaštva Križ in Križ na gori.

3. 8. 2012 SKODELICA ŽITNE KAVE Z DOMAČIM PRIJATELJEM
Literarno-reklamno revijo Domači prijatelj
(http://www.dlib.si/results/?query=%27source%3d%C4%8Dasopisje%40AND%40srel%3dDoma%C4%8Di+prijatelj+%28Praga%29%27&browse=%C4%8Dasopisje&sortDir=DESC&sort=date&node=besedila/1&pageSize=25)
je izdajal lastnik praške tovarne žitne kave in drugih prehrambenih
izdelkov, František Vydra. Časopisa ni bilo mogoče kupiti niti se nanj
naročiti, brezplačno so ga dobili samo naročniki Vydrove žitne kave.
Vseh deset let izhajanja (1904-1914) je revijo urejala Zofka Kvedrova.
V njej so objavljali Ivan Cankar, Vida Jeraj, Anton Aškerc, Etbin
Kristan ...

[Trenutno ni mogoče na portalu dLib do nobenega teksta. Pa menda ni
spet na delu zločesti informacijski pooblaščenec? -- mh]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit