[SlovLit] Slovenski dialektološki posvet

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Sep 4 13:52:28 CEST 2012


From: "Institut za slovenski jezik Frana Ramovsa" <isj na zrc-sazu.si>
Date: Tue, 04 Sep 2012 11:52:04 +0200
Subject: SDP 2

Slovenski dialektološki posvet 2 (SDP 2) bo v četrtek, 29., in petek,
30. novembra 2012, v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, v Ljubljani
(stavba Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša).

Povod za organizacijo drugega posveta sta izid prvega zvezka
Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA 1.1 Atlas in SLA 1.2
Komentarji) in 10. obletnica smrti dialektologa Tineta Logarja.

Posvet bo priložnost za predstavitev Vašega raziskovanja slovenskih
narečij na glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni, besedni in
skladenjski ravnini ter etimoloških, jezikovnozgodovinskih,
slovaropisnih, geolingvističnih, primerjalnih in kontrastivnih
raziskav slovenščine in drugih sorodnih ter sosednjih jezikov, kar bo
dragoceno tudi za naše nadaljnje delo pri Slovenskem lingvističnem
atlasu.

Na sestanku želimo pripraviti tudi načrt za poenotenje nacionalne
dialektološke transkripcije - ne le za nove zapise, ampak tudi za
poenotenje starih, zato bomo o tej temi organizirali skupno delavnico.
V posebni delavnici želimo predstaviti še priprave za SLA 2, ki bo
zajemal besedje iz  pomenskega polja >>kmetija - prostori in oprema v
hiši, gospodarska poslopja<<, in po vzoru prvega posveta individualno
reševati vprašanja s posameznih narečnih področij.

Pomembni datumi:
- 10. 9. 2012: prijava z naslovom vašega prispevka (na e-naslov:
guzej na zrc-sazu.si),
- 31. 10. 2012: oddaja povzetka; ta naj ne presega ene strani  (pisava
ZRCola, velikost 12), levo zgoraj naj bodo podatki o avtorju (ime in
priimek, inštitucija, e-naslov), naslov referata naj bo pisan krepko
in sredinsko poravnan, samo besedilo pa obojestransko.
Prispevke nameravamo objaviti v posebni številki Jezikoslovnih zapiskov.

Kotizacije ni. Organizatorji bomo poskrbeli za kosilo za udeležence
(oba dneva), ne pa tudi za prevoz in bivanje (lahko pa vam seveda
pomagamo z rezervacijo prenočišča v Ljubljani).

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo skupnega dela.

Doc. dr. Jožica Škofic, 						Prof. dr. Marko Snoj,
vodja znanstvenega sestanka					predstojnik ISJFR ZRC SAZU


Dodatne informacije o seznamu SlovLit