[SlovLit] Kaj pomagajo vse resolucije

Janoš Ježovnik janos.jezovnik na gmail.com
Pon Jul 30 17:18:48 CEST 2012


No, glede sprememb pri rabi slovenščine in drugih navdušujočih
popravkov visokega šolstva, kot jih predvideva Nacionalni reformni
program 2012–2013 (čistopis:
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/sporocila/NRP_cistopis.pdf
, poglavje o visokem šolstvu je na straneh 13 in 14) smo študentje
Filozofske fakultete opozarjali že od aprila, ko je bil prvič
objavljen. V drugem odstavku jasno piše: "Pripravljena bo zakonska
podlaga, da se študijski programi lahko izvajajo tudi v tujem jeziku."
Glede na to, da zakonska podlaga za izvajanje posebnih programov v
tujem jeziku že obstaja, si lahko le mislimo, za kaj gre. Pomenljivo
pa je tudi ministrovo enačenje visokega šolstva s "poslom", kot se je
izrazil v oddaji. Štetje Ančk v Dekli Ančki se mora pokoriti zakonom
trga.

LP,
J.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit