[SlovLit] IKT v gimnaziji -- SSJLK na Gorenjskem -- Manifest o jezikih

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jul 9 22:59:25 CEST 2012


Od: Čop, Mateja <Mateja.Cop na ff.uni-lj.si>
Datum: 06. julij 2012 10:42
Zadeva: Zagovor doktorske disertacije Renate Čampelj Jurečič
Za: "melita.zemljak na um.si" <melita.zemljak na um.si>, "'Boža Krakar
Vogel' (boza.krakar na guest.arnes.si)" <boza.krakar na guest.arnes.si>,
"'Miran Hladnik, Siol' (miran.hladnik na guest.arnes.si)"
<miran.hladnik na guest.arnes.si>

Zagovor doktorske disertacije Renate Čampelj Jurečič Doseganje
književnovzgojnih ciljev z uporabo novih metod ob podpori
informacijsko-komunukacijske tehnologije v gimnaziji (mentorica Boža
Krakar Vogel) bo v torek 10. 7. 2012 ob 11:00 v Modri sobi FF.
Vabljeni.

===

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri175/index.html
-- SSJLK na ekskurziji po Gorenjskem.

===

From: Kržišnik, Erika
From: Slovenski PEN [mailto:slopen na guest.arnes.si]
Sent: Monday, July 09, 2012 1:25 PM
Subject: Manifest iz Girone

Manifest iz Girone, sprejet maja 2011, s katerim vas želimo seznaniti,
ima svoje začetke v letu 1996, ko je v Gironi potekala svetovna
konferenca o jezikovnih pravicah, katere namen je bilo obraniti
jezikovno raznovrstnost sveta. V vseh teh letih si je Odbor za
prevajanje in jezikovne pravice Mednarodnega PEN-a prizadeval za
besedilo, ki bi razumljivo, nedvoumno in v kar najbolj sežeti obliki
povezalo vsa prizadevanja Organizacije Združenih Narodov, UNESCA,
Mednarodne pisateljske organizacije PEN in drugih organizacij in
zainteresiranih skupin in posameznikov.

Na svetovnem kongresu septembra lani v Beogradu je Gironski manifest
postal uradni dokument PEN-a, ki so mu v svojem ravnanju zavezana vsa
nacionalna in regionalna združenja Mednarodne pisateljske
organizacije.
Letos bo dokument predstavljen Generalni skupščini OZN in skupščini
UNESCA. Slovenski PEN si zato prizadeva, da bi se v Manifestu zapisane
pravice in dolžnosti izpolnjevale povsod, kjerkoli so ogrožene ali
nepriznane, še posebej pa v naši državi in v državah, kjer živijo
rojaki, ki govorijo naš jezik.

Pisatelji želimo, da bi se Gironski manifest uveljavil kot podlaga
dokumentov, ki razvijajo ali opredeljujejo jezikovne pravice ljudi,
skupnosti in narodov kot obvezni del osnovnih človekovih pravic.

Marjan Strojan, predsednik Slovenskega PEN

---

Deset glavnih načel deklaracije oziroma manifesta.
1.	Jezikovna raznolikost je svetovna dediščina, ki jo je treba ceniti
in varovati.
2.	Spoštovanje vseh jezikov in kultur je bistveno za vzpostavljanje in
ohranjanje dialoga in miru na svetu.
3.	Vsak človek se uči sporazumevati z drugimi v srcu družbe, ki mu
nudi življenje, jezik, kulturo in identiteto.
4.	Različni jeziki in različni načini govora niso le sredstva za
sporazumevanje, temveč nudijo pogoje za razvoj posameznika in kulture.
5.	Vsaka jezikovna skupnost ima pravico do svojega jezika kot uradnega
jezika na njegovih tleh.
6.	Šola mora nadgrajevati ugled jezika, ki ga uporablja jezikovna
skupnost danega območja.
7.	Zaželjeno je, da državljani poznajo različne jezike, saj to
spodbuja empatijo in intelektualno odprtost ter izboljšuje poznavanje
lastnega jezika.
8.	Prevajanje besedil, še posebej velikih del različnih kultur, je
pomembno za boljše razumevanje in spoštovanje pripadnikov drugih
kultur.
9.	Mediji igrajo izjemno vlogo pri bogatenju jezikovne raznolikosti
ter odgovorno in dosledno povečujejo njen ugled.
10.	Združeni narodi morajo priznati uporabo in zaščito jezika vsakega
posameznika kot eno od najvažnejših človekovih pravic.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit