[SlovLit] Evropsko jezikovno priznanje -- Danes JAK in nikoli več

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jul 2 21:21:42 CEST 2012


From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 2 Jul 2012 15:43:23 +0200
Subject: Fw: nacionalno in evropsko jezikovno priznanje
Od: Urška Šraj <urska.sraj na cmepius.si>

Na CMEPIUS-u (Center RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja) med drugim koordiniramo pobudo
Evropsko jezikovno priznanje, ki jo promovira in financira Evropska
komisija. Nagrada se podeljuje najbolj inovativnim projektom na
področju poučevanja in učenja jezikov.

V pobudi lahko sodelujejo vsi, ki izvajajo projekt, ki ustreza ciljem
pobude. Prijavi se lahko tekoče ali že zaključene projekte, le-ti so
lahko nacionalni, regionalni ali izvedeni s podporo programov
Evropskih skupnosti ali drugih mednarodnih programov (ne nujno znotraj
programa Vseživljenjsko učenje).

Merila za izbor projektov so določena na evropski ravni. V letih
2012/2013 sta evropski prioriteti:

>>Učenje jezika s pomočjo sodobnih tehnologij<< in
>>Večjezični razredi<<.

Rok za oddajo smo podaljšali do 10. julija 2012. Prijavni obrazec in
merila izbora najdete na naših spletnih straneh
http://www.cmepius.si/razpisi/ejp-2012.aspx. Glede na vaše aktivnosti
in vlogo v slovenskem jezikovnem prostoru vas naprošamo za pomoč pri
promociji pobude.

Hvala in lep pozdrav,
Urška Šraj, Organizacija dogodkov, publikacije, informiranje

===

Po nastopu državnega sekretarja Rončevića na krizni seji Javne
agencije za knjigo danes na ZRC SAZU je postalo jasno, da se je vlada
odločila agencijo ukiniti in njeno dejavnost prenesti nazaj na ARRS.
Sekretarjev odhod s seje, na kateri se je sploh prvič srečal z njenim
direktorjem Slavkom Preglom, je pokazal, da se o tem ne misli
pogajati. Ker je agencijo ustanovila z zakonom, jo mora tudi ukiniti z
zakonom, česar pa čez noč ni mogoče pričakovati, zato obstaja
nevarnost, da revije, ki jih JAK podpira, do jeseni ali še dlje
ostanejo brez že odobrenega denarja. Izrečena je bila pripomba, da
oblastne poteze zdrava pamet težko dojame. Dodajam, da oblast, če hoče
biti prepoznana in spoštovana kot moč, mora delovati nerazumno in
samovoljno, saj v nasprotnem primeru njenega ravnanja niti ne bi
opazili in bi prosvetljeno ljudstvo lahko prišlo do spoznanja, da je
pravzaprav ne potrebuje. Ker nam je podpirancem pravzaprav vseeno,
katera roka nam reže kruh, so se uredniki revij zavzeli za legalno,
demokratično in pragmatično rešitev zapleta in izrazili željo, da bi
bilo financiranje znanstvene periodike v prihodnje dolgoročnejše.
Največji JAK-ov načrt, ustanovitev znanstvenega portala oz.
digitalnega repozitorija znanstvenih objav, pa se tako odmika v
prihodnost. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit