[SlovLit] Izobraževalni seminar Centra za slovenščino - 27. in 28. 6. 2012

Pirih-Svetina, Nataša Natasa.Pirih-Svetina na ff.uni-lj.si
Tor Jun 19 13:51:41 CEST 2012


Spoštovani,
Vabimo vas na izobraževalni seminar Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo potekal v sredo, 27. junija, in v četrtek, 28. junija. Prilagam program in kratko predstavitev sodelujočih. Vljudno vabljeni, prijava ni potrebna, kotizacije (letos) ni.
Nataša Pirih Svetina

Program
Sreda, 27. junij 2012 - FF, predavalnica 34, pritiličje
9.30-10.30 Jože Pirjevec: Prelomni trenutki v zgodovini Slovencev od 16. stoletja do danes
10.45-12.15 Simona Bergoč, Marko Stabej: Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko
12.30-14.30 odmor za kosilo
14.30-16.00 (razdelimo se v dve skupini) 1. skupina: Marjana Šifrar Kalan: Leksikalna razpoložljivost v tujem jeziku  (pred. R1-A); 2. skupina: Skupina sodelavk Centra za slovenščino: Dobre in boljše - Sestavljanje nalog pri jezikovnem pouku (pred. R1)
16.00-17.30 (program se ponovi) 1. skupina: Skupina sodelavk Centra za slovenščino: Dobre in boljše - Sestavljanje nalog pri jezikovnem pouku (pred. R1); 2. skupina: Marjana Šifrar Kalan: Leksikalna razpoložljivost v tujem jeziku  (pred. R1-A)

Četrtek, 28. junij 2012 - FF, R1-A
9.30-10.30 Jožica Škofic: Slovenski lingvistični atlas v učiteljevih rokah
10.30-11.30 Beti Žerovc: Sodobna slovenska umetnost  
11.30-12.30 Cvetka Lipuš: Pisati nekje vmes
12.30-14.00 odmor za kosilo
14.00-15.30 Okrogla miza na temo dvojezičnega šolstva in položaja slovenščine v Avstriji
Sodelujejo: Sabine Sandrieser, Eduard Oraže, Ursula Doleschal, Susanne Weitlaner, Katarina Fürst Gutownig, Danilo Katz; moderira: Damjana Kern
15.30-16.00 Novosti s Centra za slovenščino in evalvacija seminarja 

Predavatelji
Simona Bergoč
Vodja Sektorja za slovenski jezik pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Cvetka Lipuš 
Slovenska pesnica iz Avstrije. V Celovcu končala končala študij primerjalne književnosti in slavistike. Petnajst let je živela v ZDA, kjer je na University of Pittsburgh zaključila študij bibliotekarstva in informacijskih ved. Sedaj živi in ustvarja v Avstriji, v Salzburgu. Izdala je več pesniških zbirk, zadnja Pojdimo vezat kosti je izšla leta 2010. 
Jože Pirjevec
Slovenski zgodovinar iz Trsta, profesor zgodovine na različnih univerzitetnih ustanovah v Sloveniji in Italiji, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, avtor številnih knjižnih del o slovenski in jugoslovanski zgodovini. Odmevnejše objave v slovenščini v zadnjih letih: Tito in tovariši (2011), Fojbe (2011), "Trst je naš!< Boj Slovencev za morje 1848-1954 (2007), Jugoslovanske vojne 1991-2001 (2003), Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000 (2000).
Marjana Šifrar Kalan
Hispanistka, predavateljica na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Jožica Škofic
Dialektologinja in geolingvistka. Zaposlena na ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Je vodja dialektološke sekcije in namestnica predstojnika. Je urednica monografskega dela Slovenski lingvistični atlas 1. Človek - telo, bolezni, družina, ki je izšel leta 2012 in ki ga bo na seminarju tudi predstavila. 
Beti Žerovc
Umetnostna zgodovinarka in teoretičarka. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani predava o slovenski likovni umetnosti od leta 1800 do danes. Njeni raziskovalni področji sta vizualna umetnost in umetnostni sistem v zadnjem stoletju in pol, še zlasti njuna vloga v družbi. Je avtorica knjig Rihard Jakopič - umetnik in strateg (2002), Kurator in sodobna umetnost. Pogovori (2008) in Umetnost kuratorjev. Vloga kuratorjev v sodobni umetnosti (2010).

Sodelujoči na okrogli mizi
Ursula Doleschal
Jezikoslovka, rusistka in slavistka doma na Dunaju, zaposlena kot profesorica na Inštitutu za slavistiko Univerze Alpe Jadran v Celovcu.  
Katarina Fürst Gutownig
Ljubljančanka, živeča na avstrijskem Koroškem, predavateljica slovenščine na FH Kaernten, mama dveh dvojezično šolajočih se sinov.  
Danilo Katz
Predsednik Strokovnega pedagoškega združenja na Koroškem. Združenje povezuje pedagoški kader, zaposlen na celotni šolski vertikali na avstrijskem Koroškem. 
Eduard Oraže
Zelo aktiven in uspešen kot ravnatelj javne dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu, pred tem učitelj na različnih ljudskih šolah na Koroškem.  
Sabine Sandrieser
Deželna šolska inšpektorica za dvojezične ljudske in glavne šole na Deželnem šolskem uradu v Celovcu. Pred tem ravnateljica javne dvojezične ljudske šole 24 v Celovcu in predavateljica na Pedagoški visoki šoli Viktorja Frankla v Celovcu. 
Susane Weitlaner
Predsednica Društva člen 7 za avstrijsko Štajersko, zelo dejavna vodja Pavlove hiše Potrni v bližini avstrijske Radgone, kjer je središče slovenskega življenja na avstrijskem Štajerskem.Dodatne informacije o seznamu SlovLit