[SlovLit] Zaključek 22. PSD

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Apr 21 22:47:09 CEST 2012


Od: NADA ĐUKIĆ <nadadukic1 na gmail.com>
Datum: 21. april 2012 20:34
Zadeva: ZAKLJUCEK 22. PSD

Letošnji 22. Primorski slovenistični dnevi (22. PSD) so bili izredno
razgibani: odvijali so se na treh lokacijah in v dveh obalnih mestih -
v četrtek, 12. 4. 2012, so potekali v Kulturnem domu Izola, v petek,
13. 4. 2012, so se začeli v Kopru na Pedagoški fakulteti, Univerze na
Primorskem, in zaključili v čitalnici Oddelka za italijaniko Osrednje
knjižnice Srečka Vilharja Koper, v soboto, 14. 4. 2012, pa je bilo
njihovo prizorišče koprsko mestno jedro.

Organiziralo jih je Slavistično društvo Koper v sodelovanju s
Slavističnim društvom Trst-Gorica-Videm in Slavističnim društvom Nova
Gorica ter ob koordiniranju Meddruštvenega odbora Primorskih
slovenističnih dnevov, in sicer v obliki dveh okroglih miz in
predavanj, ki jim je prav tako sledila diskusija. Napovedanih je bilo
22 referatov, pri čemer so 3 od predvidenih referentov iz upravičenih
razlogov bili odsotni. Njihove prispevke so kljub temu predstavili
povezovalci posameznih dogodkov.

Iz razprave, ki je potekala na okrogli mizi prvega dne z naslovom
Istrska slovenska književnost, je bilo razbrati, da istrski prostor
zaznamuje literarno ustvarjanje Slovencev, Hrvatov in Italijanov, na
kar je opozorila Jasna Čebron, ter obenem sledi zamudništva, kar je
izpostavil Silvo Fatur, pobudnik te okrogle mize, in želja po vélikem
tekstu, ki bi ga ustvaril avtor Istran. Vzdušje je bilo še posebej
zanimivo, saj so v razpravi sodelovali tudi avtorji sami: Bert Pribac,
Marjan Tomšič in Edelman Jurinčič, ki so se dotikali tudi ustvarjanja
Alojza Kocjančiča, enega utemeljiteljev istrske slovenske
književnosti, za katerega po besedah Ines Cergol literarna zgodovina
ni pokazala še pravega zanimanja, četudi literarni pojavi iz obrobja
oblikujejo veljavni kanon, kot je bilo izpostavljeno v referatu dr.
Mirana Štuhca.

Dogajanje drugega dne dopoldne sta najprej obeležila počastitev
dragocenega prispevka dr. Marije Pirjevec Paternu literarni vedi in
100-letnice rojstva primorskega književnika Stanka Vuka, za tem pa
izpostavitev mediteranskih prvin v delu Borisa Pahorja in Miroslava
Košute. Didaktično naravnani del je bil namenjen kritičnemu
ovrednotenju učnega programa za slovenščino iz leta 2011 s strani dr.
Milene Mileve Blažić ter posameznim vidikom poučevanja slovenščine v
Argentini, za tujce in v srednjih strokovnih šolah. Razprava, ki je
sledila na koncu, je bila še posebej živahna. Referentom sta se
pridružili tudi predsednica Zveze društev Slavistično društvo
Slovenije, dr. Boža Krakar Vogel, in predsednica državne predmetne
komisije za slovenščino v osnovni šoli, dr. Vida Medved Udovič.

Razprava na okrogli mizi z naslovom >>Primorščina<< je vključevala
interdisciplinarni pogled na narečne, slengovske in knjižne pojave
primorskega oz. obalnega prostora, pri čemer so prišli do izraza
jezikoslovni, antropološki in sociološki vidiki. Jezik se tako pokaže
v vsej svoji razslojenosti, živosti in tudi ideološki oz.
identifikacijski vlogi. Izhodišča za prihodnje raziskave sta podala
dr. Simona Bergoč, vodja Sektorja za slovenski jezik pri Ministrstvu
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ter pobudnik te okrogle
mize Aldo Černigoj, ki razmišlja o primorski različici knjižne
slovenščine in jo uresničuje v svoji literarni pripovedi.

Zadnji, tretji dan dopoldne je izredno hitro minil ob poslušanju zgodb
po koprskih literarnih poteh, ki jih je pripovedovala Jasna Čebron,
tako da je zaživel utrip in razvoj tega mesta v vsej njegovi kulturni,
jezikovni, narodnostni in stanovski raznovrstnosti v različnih
zgodovinskih obdobjih.

Koordinatorica in organizatorji 22. PSD: Senija Smajlagič, Jasna
Čebron, Nada Đukić, Boštjan Debelak, Mojca Butinar Mužina


Dodatne informacije o seznamu SlovLit