[SlovLit] Wikidelavnica na FF -- Novo na dLib-u -- Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Apr 16 08:38:18 CEST 2012


V četrtek 19. aprila bom med 13.00 in 15.00 v Modri sobi FF kazal,
kako se gremo seminarjev na Wikipediji, Wikiviru in Wikiverzi; slednja
je po novem v slovenščini (http://sl.wikiversity.org). Vabljeni! --
miran

===

http://www.dlib.si -- ameriška slovenska periodika na dLib-u: Ameriška
domovina, nadaljevanje časnika Clevelandska Amerika oz. Nova domovina,
Glas svobode (1902-1928), Glas naroda (1893-1945), Amerikanski
Slovenec (1890-1924).
Jezičnik (1863-1893), priloga Učiteljskega tovariša, ur. Josip Marn,
Vodnikove Lublanske Novize (1797-1800)
Planinski vestnik (1895-).

===

From: "Kozma Ahačič" <kozma.ahacic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 16 Apr 2012 08:00:34 +0200
Subject: Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

Obveščamo vas, da že zbiramo prispevke za naslednjo številko
mednarodne revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies, ki bo
izšla v letu 2013. Kozma Ahačič in Grant Lundberg Prispevke lahko
pošiljate na naslov novih urednikov, Kozma Ahačiča
(kahacic na zrc-sazu.si) in Granta Lundberga (grant_lundberg na byu.edu),
vse potrebne informacije pa dobite na spletni strani
http://www2.ku.edu/~slavic/sj-sls/. Znanstvene članke praviloma
recenzira en slovenski in en tuj recenzent, ocene znanstvenih
monografij, razmišljanja in podobno pa se pripravi v dogovoru z
urednikoma. Jezik  prispevkov je še vedno poljuben, prevladujeta pa
slovenski in angleški jezik. Prispevke, ki bodo prispeli v letu 2012,
bomo upoštevali pri izboru za objavo v številki, ki izide sredi leta
2013. Revija je objavljena tako v tiskani kot v elektronski obliki.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit