[SlovLit] 22. Primorski slovenistični dnevi

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Apr 5 22:01:09 CEST 2012


From: NADA ĐUKIĆ <nadadukic1 na gmail.com>
Date: Thu, Apr 5, 2012 at 9:02 PM
Subject: PROGRAM 22. PSD
To: slovlit-request na ijs.si

Cenjene in cenjeni,
posredujemo Vam program letošnjih 22. Primorskih slovenističnih dnevov:

Četrtek, 12. 4. 2012, Kulturni dom Izola, Ulica oktobrske revolucije 1, Izola
16.00-19.00 Okrogla miza Istrska slovenska književnost
povezuje: Boštjan Debelak, Slavistično društvo Koper

Mirjana Kontestabile Rovis, Pokrajinski arhiv Koper,
Kulturnozgodovinski razvoj Slovenske Istre
Jasna Čebron, Slavistično društvo Koper, Istrska slovenska
književnost; razvoj, avtorji in teme
Ines Cergol, Gimnazija Koper, Alojz Kocjančič, istrski pesnik
Alferija Bržan, Slavistično društvo Koper, Bert Pribac, pesnik o Istri
in pisec o Slovencih
dr. Miran Štuhec, Filozofska fakulteta, UM, Tomšičev opus med
šavrinkami in šandrinkami
Senija Smajlagič, Slavistično društvo Koper, Istrijanova molitev in
poezija Edelmana Jurinčiča
mag. Vladka Tucovič, Fakulteta za humanistične študije, UP, Literarna
geografija slovenske istrske književnosti
Silvo Fatur, Slavistično društvo Koper, Slovenskoistrsko slovstvo -
pogled od zunaj

Petek, 13. 4. 2012, Pedagoška fakulteta, UP, Cankarjeva 5, Koper
9.00-12.00 Slovenistične strokovne novosti in njihova vključenost v
šolske programe
povezuje: Mojca Butinar Mužina, Slavistično društvo Koper

mag. Marija Mercina, Slavistično društvo Nova Gorica, Dragoceni
prispevek literarni vedi dr. Marije Pirjevec Paternu
dr. Vita Žerjal Pavlin, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
Ljubljana, Križev pot Stanka Vuka (12. 11. 1912-10. 3. 1944)
dr. Tatjana Rojc, Fakulteta za humanistiko, UNG, Pogled v Sredozemlje
pri Borisu Pahorju in Miroslavu Košuti
dr. Milena Mileva Blažić, Pedagoška fakulteta, UL, Književni pouk v
osnovni šoli - analiza učnega načrta Slovenščina (2011)
Martina Rodela, Pedagoška fakulteta, UP, Posredovanje slovničnih
informacij v večkodnih učbeniških besedilih za slovenščino kot tuji
jezik na začetni ravni
Alenka Čuš, Fakulteta za humanistične študije, UP, Slovensko šolstvo
in izseljenske knjižnice v Argentini
Bojana Modrijančič Reščič, Tehniški šolski center Nova Gorica,
Referati dijakov na srednji strokovni šoli

16.00-19.00 Okrogla miza >>Primorščina<<, Osrednja knjižnica Srečka
Vilharja, Oddelek za italijaniko, Čevljarska 22, Koper
povezuje: dr. Simona Bergoč, Služba za slovenski jezik, MIZKŠ RS

dr. Jana Volk, Znanstveno-raziskovalno središče, UP, Sredinski glasovi
v spontanem govoru govorcev v Slovenski Istri
dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta, UL, Sklapljanje kot naravni in
aktualni odraz nepretrganosti govora med narečnim in knjižnim
dr. Tjaša Jakop, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU,
Govor vasi Jelšan na skrajnem jugu notranjskega narečja
dr. Danila Zuljan Kumar, Fakulteta za humanistiko, UNG, Od štivalen
pcinjih in dnaa muša do Juane in škretića - in še veliko več
Mirna Buić, Filozofska fakulteta, UL, >>Primorščina<< Izolanov: mnenja,
predstave in primeri jezikovne rabe
dr. Karin Marc Bratina, Filozofska fakulteta, UL, Metaforičnost v
primorskih narečjih
Aldo Černigoj, primorski pisatelj, sociolog iz Kopra, Primorska
knjižna slovenščina ali primorsko obarvan knjižni jezik

Petek, 13. 4. 2012
10.00-13.00 Koprske literarne poti
strokovno vodstvo: Jasna Čebron, Slavistično društvo Koper

Prisrčno vabljeni in vabljene,
Nada Đukić, predsednica Slavističnega društva Koper


Dodatne informacije o seznamu SlovLit