[SlovLit] Kopitar romantik -- Angažirana literatura -- Re: Knjige o digitalni humanistiki

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 12 18:38:19 CET 2012


From: "Luka Vidmar" <lvidmar na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 12 Mar 2012 13:22:29 +0100
Subject: Jernej Kopitar

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra
SAZU vabi na predavanje

Predromantično/postklasično: misel Jerneja Kopitarja v evropskem kontekstu

Jerneja Kopitarja (1780-1844) so dolgo opisovali kot
>>predromantičnega<< misleca, ki je lovil ravnotežje med
razsvetljenstvom in romantiko. Očitno je, da temelji njegova misel še
v 18. stoletju. Kakor je poudaril Jože Pogačnik v obeh monografijah o
Kopitarju, so bili tako rekoč vsi ljudje, ki so pomembno vplivali na
njegovo izoblikovanje, povezani z načeli poznega srednjeevropskega
razsvetljenstva, tako njegov mentor Žiga Zois, nemški jezikoslovci
kakor A. L. Schlözer in patriarh slavistike Josef Dobrovský. Malo
pozornosti pa so raziskovalci posvetili >>romantični<< strani Kopitarja,
in to kljub temu, da je bilo od nekdaj znano, kako veliko dolguje
Herderju, ki je bil po Isaiahu Berlinu eden >>resničnih očetov
romantike<<. Pravzaprav Kopitar precej posrečeno spada v Berlinovo
skupino >>zmernih romantikov<<, ki so trdili, da se >>življenje začne z
dejanjem<<. Vsekakor pa bi morali v njem prepoznati ključno osebnost v
srcu intelektualnega vrtinca, ki je preoblikoval srednjeevropsko misel
v zgodnjem 19. stoletju. Tako se Kopitarjevi pogledi na jezik in
literaturo izrazito razlikujejo od pogledov sočasnih mislecev v
Rusiji, kjer je romantika ubrala popolnoma drugačno pot. To bi lahko
vsaj delno razložilo Kopitarjev notorično ambivalenten odnos do ruskih
znanstvenikov.

Predaval bo prof. dr. Raymond Miller, ki je po študiju slavistike na
univerzi Indiana leta 1975 magistriral, leta 1980 pa doktoriral na
Harvardu. Od leta 1983 poučuje ruski jezik, rusko literaturo 19.
stoletja in srednjeevropsko kulturno zgodovino na kolidžu Bowdoin v
Mainu. Raziskuje slovansko renesanso v prvi polovici 19. stoletja,
zlasti misel Jerneja Kopitarja. Preučuje tudi delo ruskih pisateljev
kakor Gogolja in Dostojevskega. Objavlja v znanstvenih revijah v
Združenih državah Amerike in v Evropi.

Predavanje bo v sredo, 14. marca 2011, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC
SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje. Predavanje bo v angleškem jeziku.

===

http://knjiga.dnevnik.si/sl/Dnevnikova+fabula/869/Okrogla+miza+o+anga%C5%BEirani+literaturi%3A+Anga%C5%BEirana+Da+je+le+dobra
o okrogli mizi o angažirani literaturi v Dnevniku.

http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/pretanjeno-odpiranje-vprasanj-je-tisto-kar-odlikuje-dobro-literaturo/278362
-- poročilo na portalu RTV.

===

Aleš me je opozoril, da spletna lokacija knjige Programming for
Humanists iz predhodnega sporočila ne deluje. Pač pa tale:
http://www2.cs.uidaho.edu/~jeffery/icon/humanists/humanist.pdf


Dodatne informacije o seznamu SlovLit