[SlovLit] (brez zadeve)

Marta Barle marta.barle na gmail.com
Pet Mar 9 18:43:04 CET 2012


Vsem, ki jih zanima učenje jezika, a so spregledali intervjuja s
francoskim filozofom in nekdanjim ministrom Lucom Ferryjem v Sobotni
prilogi Dela (18. 2. 2012) in Pogledih (22. 2. 2012), v katerih je
spregovoril tudi o (ne)pismenosti in vzrokih zanjo, bi rada
posredovala kratek odlomek iz Pogledov.

Ferry je povedal, da ima kar »dvajset odstotkov mladih pri osemnajstih
letih povsod po Evropi velike težave s pisnim in ustnim izražanjem.
Teh težav je manj v državah, ki so, kako bi rekel, manj moderne. Bolj
ko so države moderne, več težav imajo šoloobvezni otroci z branjem,
pisanjem in ustnim izražanjem. Kdo je torej kriv za to, da naši otroci
ne znajo pisati in delajo ogromno slovničnih napak? Krive so t. i.
aktivne metode, po katerih zadnjih štirideset let poskušajo poučevati
pedagogi. Toda učenje jezika, naj gre za slovenščino ali francoščino,
nima kaj prida skupnega z invencijo, s kreativnostjo. Učenje jezika je
čista tradicija, dediščina. Kreativnosti na področju slovnice bi po
mojem mnenju lahko rekli tudi slovnične napake. To je bistvo problema!
Razvili so cel kup novih pristopov poučevanja, denimo samonarek in
podobne traparije, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost in
samoizražanje. Vse to na škodo učenja na pamet in slovničnih pravil.
To je katastrofa! In takšno razmišljanje še zdaleč ni rekacionarno,
moj diskurz je modernističen. Bodite reakcionarni, kar pomeni, bodite
modernistični, povrnite se k tradicionalnim metodam, da se bodo vaši
otroci naučili brati in pisati. Nič ni bolj modernega od tega! Povsod
po razvitem svetu – drugje pa ne! – smo priča upadanju obvladanja
jezikovnih veščin. Otroci po Evropi, Združenih državah, vsepovsod,
niso več sposobni normalno končati enega samega stavka, prebrati enega
časopisnega članka ali celo cele knjige, ker jim je pretežko
razvozlavati napisano. To je škandal! In to nima nič opraviti z
internetom, s televizijo, to so neumnosti, to je posledica
izobraževanja. Vse sodobne izobraževalne metode pa dajejo prednost
inovativnosti, kreativnosti …, ki pri učenju jezika kratko in malo nič
ne koristijo. Jezik je zelo konservativna stvar, zato mora biti táko
tudi poučevanje.« In v Sobotni prilogi Dela je še omenil, da so
aktivne metode uspešne v naravoslovju, ne pa pri maternem jeziku.

Marta Kocjan - Barle


Dodatne informacije o seznamu SlovLit