[SlovLit] Švicarski slavisti v Ljubljani -- Amos Oz -- Nove knjige pri ZRC SAZU

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 5 19:13:14 CET 2012


Od: uhlik mladen <mladen.uhlik na gmail.com>
Datum: 05. marec 2012 18:25
Zadeva: Re: Gostovanje švicarskih slavistov na Katedri za ruski jezik

Spoštovane kolegice in kolegi, rad bi vas opozoril na gostovanje dveh
vodilnih švicarskih slavistov. V ponedeljek, 12. 3., bomo na
Jezikoslovnem seminarju (ob 8.50 na Tobačni 5, v predavalnici 5)
gostili vodilnega švicarskega rusista prof. dr. Patricka Sériota z
Univerze v Lozani, ki bo v luči zgodovine jezikoslovja predstavil
problem razlikovanja med jezikom in diskurzom. Predaval bo v ruščini.

Še isti dan bo imel prof. Sériot predavanje v Lingvističnem krožku (ob
18.00 v pred. 325), in sicer na temo The Slavophile linguistics in
mid-19th Century Russia and the origin of dependency grammar, kjer bo
v orisal osnovne ideje slovanofilskih slovničarjev in njihov vpliv na
verbocentrično teorijo vezljivosti Luciena Tesnièra. Predavanje bo
potekalo v angleščini.

V torek, 13. 3., bo imel prof. Sériot predavanje ob 18.00 na inštitutu
ISH. Naslov predavanja je "Imagining the language of the ancestors:
the so-called ‘New Paradigm’ in pseudo-linguistics in Central and
Eastern Europe". Analizirial bo skupne poteze različnih tipov diskurza
avtohtonističnih teorij (ki jih pri nas poznamo na primeru venetske
teorije) in podal svoje videnje vzrokov, zaradi katerih omenjene
teorije, ki jih ruski jezikoslovec Andrej Zaliznjak označuje kot
''amatersko jezikoslovje'', pridobivajo na popularnosti v zadnjih
desetletjih v Vzhodni in Centralni Evropi. Predavanje bo v angleščini.

V sredo, 14. 3., bo v pred. 012 (na FF) ob 14.40 nastopila
rusko-švicarska jezikoslovka dr. Ekaterina Velmezova, ki bo
predstavila svoja nova raziskovanja o tem, kako se v zgodovini idej
povezujeta zgodovina jezikoslovja in zgodovina književnosti.
Predavanje ''Zgodovina jezikoslovja v zgodovini književnosti'' bo
potekalo v ruščini.

Vljudno vabljeni!
Mladen Uhlik

===

http://www.vilenica.si/ -- Amos Oz, zraelski intelektualec,
romanopisec in esejist in kandidat za Nobelovo nagrado v Ljubljani.

===

Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 05. marec 2012 14:32
Zadeva: Vabilo na predstavitev knjig

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Založba ZRC Vas vljudno
vabita na predstavitev publikacij, ki bo v sredo, 7. 3. 2012, ob 11.
uri v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4 v Ljubljani. Predstavljene
bodo revijalne in knjižne objave Inštituta v okviru Založbe ZRC in
izdaje pri drugih založbah. Revije in knjige bodo predstavili uredniki
in avtorji.

Traditiones, letnik 40, zv. 1 (I. Slavec Gradišnik), 2 (J. Fikfak) in
3 (M. Klobčar)

Studia mythologica Slavica, letnik 14 (M. Kropej)

J. Fakin Bajec, Procesi ustvarjanja kulturne dediščine. Kraševci med
tradicijo in izzivi sodobne družbe (ur. J. Fikfak). Ljubljana: Založba
ZRC (Ethnologica – Dissertationes; 2).

B. Ivančič Kutin, Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in
prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice (ur. I. Slavec
Gradišnik). Ljubljana: Založba ZRC (Ethnologica – Dissertationes; 3).

A. Pleterski in T. Vinščak (ur.), Perunovo koplje. Ljubljana: Založba
ZRC (Studia mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum; 4).

M. Stanonik in I. Uršič (ur.), Moški na položajih, ženske v strahu,
otroci na češnjah. Zbirka spominov na vojno za obrambo samostojne
Slovenije leta 1991. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije in
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

M. Kropej in R. Dapit (ur.), Živalska govorica. Slovenske basni in
pripovedi o živalih. Radovljica: Didakta (Zakladnica slovenskih
pripovedi).

M. Stanonik, F. Senekovič in T. Andrejek (ur.), Janezkove pravljice.
Pravljice za odrasle. Murska Sobota: Pokrajinski muzej.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit