[SlovLit] Slovenski govorni korpus -- Trst v slovenski in italijanski poeziji -- Slavistična revija 2011, 4. št. -- Textus

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Feb 14 20:43:54 CET 2012


From: Iztok Kosem <iztok.kosem na trojina.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 14 Feb 2012 07:42:01 +0000
Subject: zavod Trojina - Slovenski govorni korpus Gos (Darinka
Verdonik in Ana Zwitter Vitez)

V okviru nove zbirke Sporazumevanje je izšla knjiga avtoric dr.
Darinke Verdonik in dr. Ane Zwitter Vitez z naslovom SLOVENSKI GOVORNI
KORPUS GOS. Monografija predstavlja snovanje, gradnjo in možnosti
uporabe prvega referenčnega govornega korpusa, ki vključuje avtentične
posnetke govorjene slovenščine, zajete v najpogostejših govornih
situacijah: vsakdanji zasebni in uradni pogovori, medijski govor, pouk
v šolah, predavanja ipd. Monografija Slovenski govorni korpus Gos je
uporabna za raziskovalce govora in jezikovnih tehnologij, snovalce
jezikovnih priročnikov, poklicne govorce in učitelje slovenščine kot
maternega ali tujega jezika. Več informacij o knjigi in možnostih
nakupa najdete na strani http://www.trojina.si.

Lep pozdrav,
Iztok Kosem
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

===

Ana Toroš, Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski
poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Univerza, 2011. 131
str.

===

V zadnji lanski številki Slavistične revije 59/4 (2011) je bilo objavljeno:

Davorin DUKIČ: 58 letnikov Slavistične revije (1948-2010): Dinamika
izhajanja in formalne lastnosti razprav
Tomaž TOPORIŠIČ: Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami:
Božič - Jesih - Jovanović - Šeligo
Gorana RAIČEVIĆ, Radoslav ERAKOVIĆ: Fenomen krize identiteta u srpskom
romanu 19. i 20. veka
Matija OGRIN: Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja
Gregor KOCIJAN: Kosmačeva kratka pripovedna proza med vojnama
Alenka JELOVŠEK: Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih
protestantskih piscev 16. stoletja

Ivo POSPIŠÍL: III. kongres čeških slavistov v Olomucu
Mateja JEMEC TOMAZIN: Izzivov ne bo zmanjkalo
Andreja ŽELE: O današnji jezikovni politiki v slovanskih jezikih

===

http://textusproject.org/ -- projekt Textus.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit