[SlovLit] Čezmejne -- Digitalna humanistika

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Jan 21 19:40:30 CET 2012


Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 20. januar 2012 12:43
Zadeva: čezmejne najave med snežinke

Spoštovani in dragi >>korotanski<< in primorski prijatelji!

Novi zvezek mariborskega >>Časopisa za zgodovino in narodopisje<< št.
4/2011 ponovno prinaša kar nekaj koroške in primorske tematike. Tako
dr. Boris Mlakar popisuje razburljivo "Odisejo primorskega pisatelja
Cirila Kosmača v 30. in 40. letih preteklega stoletja" (str. 107-128),
mag.dr. Peter Wiesflecker objavlja razpravo "Hiša kot "sveti kraj" v
ljudskem verovanju in običajih pri koroških Slovencih" (str. 193-206),
dr. Marjan Toš pa v zapisu "Po Maistru ga bomo poimenovali..." (str.
207-213) predstavlja prizadevanja domačinov na Zavrhu za ohranjanje
spomina na generala Maistra, pogostega obiskovalca tega kraja v
vinorodnih Slovenskih goricah. [...]

V soboto, 28. 1. 2012 ob 13.00 (po prvotni najavi sicer že ob 12.00)
bodo v protokolarnem prostoru sejma >>Alpe-Adria<< na ljubljanskem
Gospodarskem razstavišču podelili priznanja "Naša Slovenija 2011".
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca in več koroških
krajevnih kulturnih društev bodo nagrajeni za uspešni projekt
"Ohranjanje slovenskih hišnih in ledinskih imen na Koroškem", Jožica
in Ludvik Druml ter župnik Stanko Trap bodo nagrajeni za svoj
>>dolgoletni prispevek k ohranjanju in živosti slovenskega kulturnega
izročila v obrobni Ziljski dolini ter za neumorno spodbujanje
kulturnega sožitja med ljudmi - narodnostmi ob multikulturni Tromeji<<.
Z vsemi navedenimi nagrajenci sta oba Kluba koroških Slovencev v
Ljubljani in Mariboru nazadnje sodelovala ob postavitvi spominske
plošče skladatelju Antonu Jobstu v Brdu v Ziljski dolini. Veselimo se
še s prof. Viljemom Černom in Barda v Terskih dolinah, ki bo nagrajen
>>za življenjski prispevek pri raziskovanju, ohranjanju, uveljavljanju
in nepopustljivem branjenju izginjajočega slovenstva na pozabljenem
skrajnem zahodnem delu t. i. skupnega slovenskega kulturnega
prostora.<<

Pred koncem tedna le še lep pozdrav na zasneženo Koroško in v druge kopne kraje!
Janez Stergar

===

http://www.flickr.com/photos/ucldh/6730021199/sizes/o/in/photostream/
-- digitalna humanistika v številkah; v naših krajih še nič takega.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit