[SlovLit] Govorjeni diskurz

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Jan 21 08:17:31 CET 2012


From: Ana Zwitter <ana.zwitter na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 20 Jan 2012 09:12:43 +0100
Subject: Linguistica: Govorjeni diskurz -- Vabilo k oddaji prispevkov

V okviru 52. letnika znanstvene revije Linguistica, ki jo izdaja
Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, pripravljamo tematsko številko z naslovom
Govorjeni diskurz. Govorjeni diskurz je v zadnjih desetletjih izjemno
prominenten predmet znanstvenega raziskovanja. Vzrok za to verjetno
razkrivata dve ključni značilnosti govorjenega diskurza: kompleksnost
prepletanja jezikovnih sredstev njegove materialnosti in razsežnost
funkcij obstoječih jezikovnih praks. V tematski številki bodo imeli
prednost prispevki, ki se nanašajo na aktualne raziskovalne pristope
analize govorjenega diskurza ali izpostavljajo posebne vidike govornih
praks:

-  javni govor,
-  spontani govor,
-  usvajanje jezika,
-  tolmačenje,
-  sociolingvistika govora,
-  patologija govora,
-  forenzika govora,
-  jezikovne tehnologije,
-  govor v jezikovnih priročnikih,
-  terminologija govorjenega diskurza.

Predlagani seznam tem ni dokončen, zato so dobrodošli vsi prispevki,
ki obravnavajo aktualno problematiko analize govorjenega diskurza.

Avtorji naj naslov in povzetek članka (med 100 in 200 besed) oddajo
najkasneje do 10. marca 2012 na http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica
z naslednjimi koraki:
-  registracija (Register) kot avtor (Author) in prijava v sistem (Log-in),
-  izbira New submission pod zavihkom User Home in izpeljava
postopka oddaje prispevka.

Vsak povzetek bosta ocenila dva recenzenta. Jezik prispevkov je lahko
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina ali španščina.
Sprejeti članki naj obsegajo do 30.000 znakov s presledki.

Oddaja povzetkov: 10. marec 2012
Obvestilo o odločitvi glede objave: 5. april 2012
Oddaja sprejetih člankov: 20. junij 2012
Recenziranje člankov: julij - avgust 2012
Oddaja popravljene verzije: 15. oktober 2012

Urednica tematske številke:
Ana Zwitter Vitez, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit