[SlovLit] Razpis projektov za slovenski jezik -- Re: Slovenščina na univerzi -- Kako obvladati 15 mio člankov -- Videolectures

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jan 10 17:01:07 CET 2012


From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 9 Jan 2012 09:04:04 +0100
Subject: Javni razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih
predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu
2012

Vse zainteresirane obveščamo, da je bil 6. januarja 2012 v Uradnem listu RS
in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo v rubriki >>Javne
objave/Razpisi, pozivi in javna naročila/Javni razpisi<< objavljen Javni
razpis za sofinanciranje projektov, namenjenih predstavljanju,
uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v letu 2012.

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/razpisi_pozivi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1036

Lep pozdrav,
Služba za slovenski jezik

===

Od: Darinka Verdonik <darinka.verdonik na uni-mb.si>
Datum: 09. januar 2012 12:35
Zadeva: Re: [SlovLit] Slovenščina na univerzi
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003959.html in naprej)

Mislim, da je treba ločiti, kdaj gre pri slovenščini/neslovenščini na
univerzi za jezik predavanj in kdaj za jezik znanstvenih objav. Pri
vprašanju znanstvenih objav je treba gledati širši kontekst, kako
strogi so kriteriji za sprejetje objave v določeno publikacijo. Merila
verjetno predpostavljajo, da so mednarodne objave (praviloma v
angleščini ali še katerem od večjih svetovnih jezikov) bolj zahtevne,
širše odmevne in zato višje točkovane od domačih. Iz osebnih izkušenj
bi upala trditi, da to pogosto drži, vedno pa tudi ne.

Darinka Verdonik

===

Od: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Datum: 10. januar 2012 14:00
Zadeva: [SDJT-L] seminar naslednji teden

Še informacija o seminarju na IJS, ki je zanimiv tudi za jezikovne
tehnologe. Seminar bo v torek 17. 1. 2012 ob 13h v Veliki predavalnici
IJS (Jamova 39). Predavatelj: Evan Sandhous, New York Times.
Naslov: Administering A 160-year-old Database Knowledge Management
At The New York Times [...] LP Simon

===

Od: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Datum: 10. januar 2012 11:44
Zadeva: [SDJT-L] META-FORUM 2011

Na portalu Videolectures so na voljo posnetki nastopov na konferenci
META-FORUM 2011: http://videolectures.net/metaforum2011_budapest/. Gre
za koncentriran pregled dobršnega dela dogajanj na evropski
jezikovnotehnološki sceni in tudi tega, kaj naj bi se dogajalo naprej.
Mogoče v tem smislu posebej opozarjam na predavanje Roberta
Cencionija, zelo zanimiv je tudi Googlov pogled na jezikovne
tehnologije.

Lep pozdrav, Simon
http://www.slovenscina.eu/
http://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/sdjt-l


Dodatne informacije o seznamu SlovLit