[SlovLit] Lektor v gledališču -- Cankarjevo -- Re: Za več, za literate, vrednotenje raziskav

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Dec 22 22:05:53 CET 2011


From: "Katarina Podbevšek" <kpodbevsek na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 22 Dec 2011 18:18:50 +0100
Subject: Zagovor magisterija

Katedra za govor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
(Nazorjeva 3) vabi vse, ki vas zanima gledališko lektoriranje, na
zagovor magistrske naloge LEKTOR KOT GLEDALIŠKI USTVARJALEC, ki  bo v
torek, 27. 12. ob 13h, na AGRFT. Nalogo, ki je nastala pod mentorstvom
doc. dr. Katarine Podbevšek,  bo zagovarjal JOŽE VOLK, lektor v SNG
Celje in študent na programu Oblike govora (smer: Oblikovanje
govorjenih besedil).

===

Od: Igor Saksida <igor.saksida na guest.arnes.si>
Datum: 22. december 2011 17:17
Zadeva: RE: [SlovLit] Vida Mokrin Pauer v Brnu -- Liter jezika

[...] povezavo na spletno stran Zavoda
RS za šolstvo, kjer je državna komisija za Cankarjevo priznanje objavila
pismo mentoricam in mentorjem ob zaključku šolskega tekmovanja:

http://www.zrss.si/pdf/221211170822_pismo-mentorji.pdf [...]

===

Med inštitucijami, ki bodo vesele dela vaše dohodnine
smo zadnjič (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003957.html)
pozabili našteti še Ustanovo patra Stanislava Škrabca (davčna št. 84121882).

http://revijamentor.si/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=221&category_id=1&Itemid=42
-- natečaj mlade literature Urška 2012.

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-sept-11.asp
-- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit