[SlovLit] Emancipatorično izobraževanje -- Re: DSP -- Iz Clevelanda

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Dec 8 20:48:42 CET 2011


http://en.wikiversity.org/wiki/User:Leighblackall/A_crisis_for_institutions,_opportunities_for_teachers
-- Kriza inštitucij je priložnost za učitelje, blog univerzitetnega
učitelja Jamesa Neilla iz Canberre, ki propagira emancipatorično
izobraževanje in odprt dostop do izobraževalnih virov, kamor spadajo
mdr. wikiverza, blogi, prezentacije (Slideshare), gl.
http://en.wikiversity.org/wiki/User:Jtneill/Teaching/Technologies/Personal_story.
Wikiverza lahko v krizi tradicionalne univerze postane svobodna internetna
univerza, tako kot je Wikipedija postala prosta spletna enciklopedija, in
z omrežno dostopnimi predavanji uniči tradicionalno univerzo, ki so jo
obvladali neoliberalski ekonomski principi. Spletna univerza je
učinkovitejša, bolj simpatična, cenejša in odprta vsem.

Na članek me je opozoril kolega na Slovitu, ki v zvezi z novimi
načini študija kritično razmišlja tudi o konservativnosti aktualne okupacije
FF. V njenih zahtevah za "staro pravdo", "tj. pogoje dela in stare načine
dela in njihovega plačila, kakršni so bili značilni za predhodne
generacije," ne vidi nič revolucionarnega. Prava avantgarda in pravi
revolucionarji "bi namreč zahtevali uporabo novih in nastajajočih
(akademskih) proizvodnih sredstev za nove (proizvodne) odnose.
[...] Zahtevali bi uvedbo takih zakonov in pravilnikov, ki bi predvideli
kot pogoj za črpanje davkoplačevalskega denarja v akademski sferi,
da predavatelji začno youtubizirati svoja predavanja" [...] da znanje
resnično postane dostopno vsem! In ne več samo - bolj ali manj,
relativno še vedno, priviligirani - mladini, ki to znanje lahko plača z
denarjem od staršev ali davkoplačevalcev, ki jim ga prerazporedi
država. Pač pa tudi doslej najbolj izključenim. Recimo vsem
depriviligiranim imigrantom v Sloveniji, ki jih globalizacija sili v tako
ali drugačno, dekleta z Vzhoda Evrope, ene vrste, fizične delavce z
Juga pa v druge vrste prostituiranje tu in drugod na Zahodu.
Pa še prezaposlenim staršem, ki bi jim, ker nimajo časa hoditi
na predavanja, nova znanja prišla prav, da bi lažje dobili delo v
panogah znanja, ko se bo še zadnja industrijska panoga preselila
v Azijo. [...] Namesto slik kladiva in srpa, pa tudi namesto (sedaj enako
preseženih) "učilne zidane, knjige in pisala", mora namreč na zastavi
revolucionarjev vihrati slika orodij za video zajemanje predavanj ter
objavo znanja za vse!"

===

https://docs.google.com/document/pub?id=1h-xkcFPcna9Mr0dtY0Xk1zKJfSgUbIUKz_HBBnnVKPk
--
Branko Gradišnik, Izjava ob izstopu iz DSP.

===

From: luka zibelnik <luka_zibelnik na yahoo.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 8 Dec 2011 10:28:06 -0800 (PST)
Subject: Dogodek v Clevelandu

Včeraj sem s pomočjo washingtonskega muzeja holokavsta (USHMM),
dekanata clevelandske državne univerze (CSU), oddelka za moderne
jezike in dela sredstev Urada za Slovence po svetu organiziral
predavanje dr. Hannah Starman z naslovom Rise and fall of Maribor's
textile industry: Post-WWII trials of Jewish textile manufacturers and
their quest for justice. Dr. Starmanovi je pot iz Washingtona plačal
washingtonski muzej, CSU je prispevala za spanje in predavalnico, Urad
pa je poskrbel za hrano na dogodku in prevoz z letališča.

Dr. Hannah Staman je trenutno raziskovalka v Centru za napredne
študije holokavsta, kamor je s štipendijo odšla aprila letos. Do
dogovora o stroških in datuma je prišlo šele nekaj dni pred
predavanjem, saj je predavateljica izjemno zasedena (le nekaj dni pred
tem dogodkom je podobno tematiko predstavila na Harvardu), a so se ga
poslušalci vseeno množično udeležili. S slišanim in videnim sta bila
med drugimi izjemno zadovoljna tudi dekan fakultete dr. Gregory Sadlek
in Generalni konzul RS v Clevelandu, Jurček Žmauc ter nekaj
profesorjev s CSU.

S tem smo v Clevelandu zaključili šolsko leto 2011, konec januarja pa
že pričakujem obisk dr. Leonore Flis, Fulbrightove štipendistke v New
Yorku, ki bo predstavila narativno v nefikcijskih stripih.

Lep pozdrav iz ledenega Clevelanda, Luka Zibelnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit