[SlovLit] Pirjevčev simpozij

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Nov 24 10:28:52 CET 2011


Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Datum: 24. november 2011 08:59
Zadeva: FW: pirjevec
From: Knop, Seta
Sent: Wednesday, November 23, 2011 1:50 PM
To: knjižnice; tajništva FF

Če mislite, da bi zanimalo vaše študente ali profesorje, lepo prosim za objavo.
Seta

DUŠAN PIRJEVEC, SLOVENSKA KULTURA IN LITERARNA VEDA
Simpozij ob 90. obletnici rojstva Dušana Pirjevca
(Ljubljana, 29.-30. november 2011)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, predavalnica 2
(pritličje)

TOREK, 29. novembra
16.30 Otvoritev simpozija: uvodni nagovori, predstavitev zbornika o
Pirjevcu, filmski utrinek

PIRJEVEC IN LITERATURA (moderator Boris A. Novak)
17.00 Marijan Dović: Pirjevec, >>prešernovska struktura<< in >>slovenski
kulturni sindrom<<
17.20 Ivo Svetina: Pirjevčevo umevanje poezije
17.40 Brane Senegačnik: Pirjevčevo (ne)razumevanje lirike
18.00 Denis Poniž: Pirjevec in Cankar
18.20 Branka Fišer: Vpliv slovenske nacionalne osamosvojitve na
tipologijo slovenskega romana

19.40 Janez Vrečko: Pirjevčevo razumevanje katharsis in mimesis
20.00 Jola Škulj: Literatura kot zavezujoča institucija in literarna
veda kot odgovornost
20.20 Vanesa Matajc: Obkrožanje neke pripovedne slike
20. 40 Boris A. Novak: Analiza Andrićevega romana. Most med partizanom
Ahacem in profesorjem Pirjevcem

SREDA, 30. novembra
PIRJEVEC IN FILOZOFIJA (moderatorka Seta Knop)

10.00 Mario Kopić: Pirjevčevo vprašanje o moderni umetnosti
10.20 Rok Benčin: Estetika in politika >>metafizike<<. Pirjevec in
sodobna filozofija
10.40 Andrej Medved: Vprašanje poezije in filozofija igre
11.00 Andrej Božič: Brez-pot-je? Na poti k Pirjevčevemu pojmovanju poezije
11.20 Martin Brecelj: O biti pri Pirjevcu in Heideggru

12.40 Dragutin Lučić - Luce: Epilepsija dejavne ljubezni. Reminiscence
ob študiji Dušana Pirjevca Bratje Karamazovi in vprašanje o bogu
13.00 Iztok Osojnik: Vprašanje akcije, vprašanje biti
13.20 Franci Zore: Umetnost in filozofija v času znanosti. Fragmenti o
Platonu in Dušanu Pirjevcu
13.40 Janko Lozar: Smrt smrti smrti smrti ali zakaj Pirjevca ni lahko slišati

PIRJEVEC IN ZGODOVINA (moderator Janez Vrečko)
16.00 Jabolko v snegu: dokumentarni film o Dušanu Pirjevcu
16.40 Janko Kos: Nevarna razmerja
17.00 Tone Smolej: >>Hotel je stvari razumeti, ne pa kopirati.<<
Pirjevec in Ocvirk (1947-1962)
17.20 Marija Mitrović: Pirjevec na Tretjem programu Radia Beograd
17.40 Nadežda Čačinovič: Efekt Pirjevec

19.00 Aleš Gabrič: Dušan Pirjevec - Ahac kot sodelavec agitpropa
Komunistične partije Slovenije
19.20 Spomenka Hribar: Pirjevčevo tematiziranje revolucije
19.40 Alenka Pirjevec: Dušan Pirjevec - post mortem
20.00 Peter Vodopivec: Dosje Pirjevec

V času simpozija (pa vse do konca decembra) si je v Razstavni dvorani
NUK mogoče ogledati tudi razstavo o Pirjevcu, katere otvoritev bo v
ponedeljek, 28. novembra, ob 19h.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit