[SlovLit] Slovenski študentje na Dunaju in Kocbek -- Cenzura in knjižnice -- 50-letnica Mladike

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Nov 16 22:31:19 CET 2011


From: "Simona Mehle" <simona.mehle na modrijan.si>
Date: Wed, 16 Nov 2011 12:03:18 +0100
Subject: Napoved Modrijanovih dogodkov - november

Modrijanova knjigarna, četrtek, 17. november, ob 18. uri.
Modrijanova knjigarna in Zgodovinsko društvo Ljubljana vabita na
predavanje dr. Alojza Cindriča o slovenskih študentih na Dunaju v
obdobju 1804-1918.
Cindrič bo spregovoril o tem, kako so omenjeni procesi potekali v
slovenskih deželah (še posebej na Kranjskem, kjer je slovensko
prebivalstvo predstavljalo večino), kateri družbeni razredi so
omogočali izobrazbo svojim otrokom, katere študijske smeri so kranjski
študenti izbirali, kako uspešni so bili pri študiju, kako družbeno
dejavni so bili v kasnejšem poklicnem življenju in podobno. Odgovore
je poiskal v rokopisnem arhivskem gradivu; analiza je narejena na
osnovi dokumentov, ki so nastali ob vpisu - imatrikulaciji -
študentov, med študijem (inskripciji) in ob zaključku (promociji). Ti
podatki so omogočili pojasniti strukturo študentske populacije, ki
posredno odslikava podobo Kranjske od začetka 19. stoletja pa do
propada Avstroogrske monarhije. [...]


SAZU, Velika dvorana, torek, 29. november, ob 12. uri
Založba Modrijan in Mladinska knjiga bosta predstavili dve najnovejši
knjigi o pesniku, politiku in mislecu Edvardu Kocbeku (1904-1981).
Knjigi se posvečata njegovi življenjski zgodbi in usodi ter njegovi
partizanski liriki: Andrej Inkret, In stoletje bo zardelo (Modrijan)
in Boris Paternu, Mihael Glavan, Edvard Kocbek - Mesec kolobarjem
(Mladinska knjiga). Pogovor z avtorji akademikom dr. Andrejem
Inkretom, akademikom dr. Borisom Paternu in dr. Mihaelom Glavanom bo
vodila Nela Malečkar v  torek, 29. novembra 2011, ob 12. uri v Veliki
dvorani SAZU, Novi trg 3. [...]

===

From: Helena Drewry <Helena.Drewry na nuk.uni-lj.si>
Date: 2011/11/16
Subject: SINDROM FENIKSA: NUK 1941-1950 (Razstavna dvorana NUK, 23.
11. 2011 ob 18.00)

V sklopu cikla z naslovom
Zgodovina knjige in bralna kultura na Slovenskem (od njenih začetkov
do danes) se bomo pogovarjali z dr. Evo Kodrič-Dačić na temo:

Sindrom Feniksa: Narodna in univerzitetna knjižnica 1941-1950

Cenzura, nadzor tiska, omejevanje uporabe gradiva, tujejezična in
ilegalna literatura ter knjige iz likvidacijske mase na eni strani ter
na drugi novi prostori in nov pravno veljavni status knjižnice v
družbi so bili ključni pri oblikovanju poti zgodovine Narodne in
univerzitetne knjižnice (NUK) v štiridesetih letih preteklega
stoletja.

V desetletju, ki ga je najbolj zaznamovala druga svetovna vojna, so se
na področju današnje Slovenije izmenjale različne oblasti. Ozemlje, ki
je bilo pred vojno del Kraljevine Jugoslavije, je bilo razdeljeno med
Italijo, Nemčijo in Madžarsko. Po vojni se je za kratek čas oblikovala
Demokratična federativna Jugoslavija, nato pa Federativna ljudska
republika Jugoslavija. Ker imajo nacionalne knjižnice nalogo, da brez
izjeme hranijo celotno zbirko patriotike zanamcem, so še toliko bolj
pomembni mehanizmi, ki vplivajo na njeno delovanje. Ob predavanju bomo
spoznali status, ki ga je NUK kot privilegirana kulturna ustanova
obdržal in užival skozi vihravo desetletje, ne glede na trenutne
oblastnike ali gospodarsko situacijo. [...]

===

From: Helena Drewry [mailto:Helena.Drewry na nuk.uni-lj.si]
Sent: Wednesday, November 16, 2011 1:34 PM
Subject: Založba MLADIKA Trst - odprtje razstave (21. 11. 2011 ob 12.00)

Vljudno vabljeni v NUK, kjer bo razstavo 50 Mladikinih let 21. novembra 2011 ob
12.00 odprl minister za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boštjan Žekš.

Lepo pozdravljeni, Helena Ana Drewry, NUK


Dodatne informacije o seznamu SlovLit