[SlovLit] Označevanje korpusov -- Novo na Wikiviru

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Nov 7 17:27:47 CET 2011


http://www.coli.uni-saarland.de/conf/ACRH10/program.php --
program delavnice o označevanju korpusov za humanistično
raziskovanje, Heidelberg, 5. jan. 2012.

===

Na Wikivirovem spletišču
(http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika)
so bila v okviru projekta Vikivir - Slovensko leposlovje na
spletu 4, ki ga podpira Ministrstvo za šolstvo, od septembra
dalje popravljena in postavljena še naslednja besedila:

Lea Fatur, Za Adrijo!
France Bevk, Začudene oči (LZ)
France Podgornik, Ali nam je potreba domačih pisateljic
Ivan Tavčar, Tiberius Pannonicus
Fran Detela, Misli g. Jeremije Tožnika v Dolgi vasi
Hinko Dolenc, Izza mladih let
Lea Fatur, V burji in strasti
Lea Fatur, Komisarjeva hči
Josip Vošnjak, Na Silvestrov večer 1883. leta
Ivan Tavčar, Mrtva srca (1902)
Ferdo Kozak, Pariz
Anton Funtek, Senanus
F. S. Finžgar, Nagrobnica izgubljenemu raju
Stanko Vraz, Narodne pěsni ilirske, koje se pěvaju po Štajerskoj,
Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani
Janko Kersnik, Dvanajst večerov
Janez Jalen, Ograd
Fran S. Finžgar, Deteljica
Fran S. Finžgar, Popotni spomini
Josip Premk, Letoviščarji
Fran S. Finžgar, Moja duša vasuje
Fran S. Finžgar, Sama
Lea Fatur, Črtomir in Bogomila
France Bevk, Bridka ljubezen
Fran Detela, Veliki grof
Lea Fatur, V žaru juga
F. S. Finžgar, Spomini na Kredarico
Lea Fatur, Iz naših dni
Ivan Tavčar, In vendar
Ivan Tavčar, Valovi življenja
Kazalo:Slovenske vecernice 1865
Kazalo:Baraga Slate jabelka
Milan Pugelj, Franc Koritnik in njegova družina
France Bevk, Jakec in njegova ljubezen
Anton Martin Slomšek, Blaže ino Nežica v nedelski šoli
Karel Robida, Naravoslovje alj fizika
Jakob Bedének, Od pluga do krone
Jakob Sket, Slika in srce
Janez Stare, Prvi sneg (Stare)
Ivan pregelj, Šmonca
Feri Lainšček, Sprehajališča za vračanje
Janez Cigler, Štiri poslednje reči
Josip Apih, Slovenci in 1848. leto
Gustav Renker, Pet mož gradi pot
Fran Detela, Trojka
Venceslav Bele, Bogoslovec
Fran Saleški Finžgar, Divji lovec (Finžgar)
Simon Jenko, Solze Slovencove
Valentin Mandelc, Iz življenja učenca
Valentin Zarnik, Katarina
Ivan Tušek, Kavkaz in ondotno ljudstvo
Martin Polše, Nekaj iz zgodb in šeg Lapljanov
Fran Erjavec, Odesa
Fran Erjavec, Črtice iz življenja Šnakšnepskovskega
Simon Jenko, Kaznovana tercjalka
Valentin Zarnik, Povodni mož (Zarnik)
Jože Debevec, Mladim literatom
Ksaver Meško, Lastovkam naproti
Fran Levstik, Napake slovenskega pisanja
Pavlina Pajk, Domačija nad vse
Jovan Vesel Koseski, Kazalo:Koseski Razne dela 2
Krajnska čbelica, 5
Mimi Malenšek, Pod Triglavom
Josip Jošt, Na Barju
Fran Saleški Finžgar, Kronika gospoda Urbana
Ivan Lah, Gospod Ravbar
Anton Brezovnik, Šaljivi Slovenec
Fran Saleški Finžgar, Gozdarjev sin
Kazalo:Osem inu sestdeset sveteh pesm.djvu
Miroslav Malovrh, Burke in porednosti
Janko Kersnik, Rošlin in Vrjanko
Anton Funtek, Brata
Josip Jurčič, Cvet in sad
Emil Korytko, Slovenske pesmi kranjskega naroda
Anton Tonejec Samostal, Večerni pogovori v gorskej koči
Janko Bajde, Grajski lovec
Josip Lavtižar, Onstran Baltiškega morja
Valentin Bernik, Iz burkaste preteklosti Mihe Gorenjskega
Josip Jurčič in Janko Kersnik, Rokovnjači
Venceslav Bril, Zemlja se okoli osi vrti
Ivan Pregelj, Bogovec Jernej
Matija Valjavec, Pesmi Matije Valjavca
Josip Stare, Vanda
Anton Martin Slomšek, Koroške ino Štajarske pesme
Jovan Vesel Koseski, Kazalo: Koseski Razne dela 1
Kazalo:Volkmer Fabule ino pesmi


Dodatne informacije o seznamu SlovLit