[SlovLit] Trubarjev zbornik

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Okt 28 12:17:05 CEST 2011


Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 28. oktober 2011 11:37
Zadeva: TRUBARJEV ZBORNIK IZ TÜBINGENA V SLOVENIJO

Navezujem se na obvestilo, ki ga je posredovala Anka Sollner-Perdih,
da bo v nedeljo, 30. 11., v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani
predstavitev znanstvenega zbornika Primož Trubar - slovenski
reformator v Württembergu/ Primus Truber, Der Slowenische Reformator
und Württemberg, ki je pred dobrim mesecem izšel v Tuebingenu v
Nemčiji (o nemški predstavitvi sem poročala, založba W. Kohlhammer
Stuttgart)  in prinaša prispevke s simpozija v Tübingenu (2008) z
naslovom 500 let Primoža Trubarja, reformatorja med Slovenijo in
deželo Württemberg. Nemški in slovenski predavatelji so takrat
poudarili evropsko dimenzijo Trubarjevega delovanja, osvetlili so tudi
njegovo zgodovinsko poslanstvo med Slovenci in Hrvati.

Posebno pozornost si zasluži dejstvo, da bo na prireditvi, ki jo  v
veliki meri organizira dr. Zvone Štrubelj, duhovnik iz Stuttgarta, ob
pomoči Slovenskega protestantskega društva, ki mu predseduje mag.
Viktor Žakelj, nastopil ugledni gost, urednik Trubarjevega zbornika iz
Tübingena, prof. dr. Anton Schindling, ki je tudi predsednik komisije
za zgodovinopisje v pokrajini Baden-Württemberg. Njegov ožji sodelavec
pri nastajanju Trubarjevega zbornika je bil dr. Zvone Štrubelj, ki bo
na prireditvi v Trubarjevi hiši literature tudi sam nastopil kot avtor
dveh obširnih člankov v zborniku, poskrbel pa bo tudi za slovenski
prevod profesorjeve predstavitve knjige v nemščini. O zborniku bo
spregovoril (Laudatio) tudi  dober poznavalec Primoža Trubarja in
njegova obširnega opusa ter obdobja slovenskega protestantizma v 16.
stoletju dr. Mihael Glavan, dolgoletni predstojnik Rokopisnega oddelka
NUK-a. Pomen nove publikacije za Slovence bodo osvetlili tudi
predsednik SPD mag. Viktor Žakelj, mag. Geza Erniša, škof
Evangeličanske cerkve v Sloveniji, in Aleš Čerin, podžupan mesta
Ljubljana. Nov zbornik poglablja prijateljstvo in širi kuturno
izmenjavo med Slovenijo in deželo Baden-Württemberg, Trubarjevo drugo
domovino.

Zborniku na pot veliko uspeha v Sloveniji!
Irma Kern


Dodatne informacije o seznamu SlovLit