[SlovLit] Trubarjev zbornik -- Dolga zgodovina Brede Pogorelec

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Okt 24 18:45:44 CEST 2011


From: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Trubarjeva hiša literature [mailto:trubarjeva na literarnahisa.si]
Sent: Monday, October 24, 2011 10:07 AM
Subject: Tedenski napovednik dogodkov v Trubarjevi hiši literature

[...] nedelja, 30. oktober 11.00
SPD Primož Trubar: Predstavitev Trubarjevega zbornika iz Tübingena,
Primož Trubar - slovenski reformator in Württemberg; sodelujejo Aleš
Čerin, podžupan mesta Ljubljana, prof. dr. Anton Schindling, dr. Mihael
Glavan, mag. Geza Erniša, mag. Viktor Žakelj, Marjan Bunič ter zbor
Pesem tisočerih zvonov.

===

Od: Kozma Ahačič <kozma.ahacic na guest.arnes.si>
Datum: 24. oktober 2011 12:48
Zadeva: Vabilo na prireditev o Bredi Pogorelec - za SlovLit

Vabimo vas na pogovorni večer Dolga zgodovina Brede Pogorelec,
ki bo v sredo, 26. 10. 2011, ob 19.00 v dvorani Atrij ZRC, Novi trg 2,
Ljubljana.

Knjigi zbranih jezikoslovnih spisov ene najprodornejših slovenskih
jezikoslovk 20. stoletja, Brede Pogorelec, nam pokojno profesorico in
raziskovalko kažeta v nadvse pozitivni luči. Obsežna zvezka z
naslovoma Zgodovina slovenskega knjižnega jezika (uredil Kozma Ahačič,
499 str.) in Stilistika slovenskega knjižnega jezika (uredila Mojca
Smolej, 362 str.) nam dajeta dober dokaz, kako obsežno in temeljito je
bilo njeno znanstveno delo. Na izid namreč čakajo še njeni
sociolingvistični in skladenjski spisi, morda tudi številni zanimivi
intervjuji in polemike.

Vse to bo izhodišče našega pogovora o Bredi Pogorelec. Skušali bomo
spregovoriti tako o njenem znanstvenem delu kakor tudi o njenem
življenju. Izhodišča za pogovor bosta podala njena učenca Igor Grdina
in Marko Stabej, k aktivnemu sodelovanju pri spominih na Bredo
Pogorelec in na njeno znanstveno delo pa bo povabljena tudi publika.

Dogodek poteka v organizaciji ZRC SAZU, sofinancira pa ga Javna
Agencija za knjigo RS.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit