[SlovLit] Daljava v japonščini -- Še s Koroškega -- Znanstvene izdaje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Okt 18 12:27:50 CEST 2011


From: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Date: 2011/10/18
Subject: LK, 24. oktober

LK FF v Ljubljani vabi na 963. sestanek v ponedeljek, 24. oktobra, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavala bo
doc. dr. Irena Srdanović, Oddelek za azijske in afriške študije FF v Ljubljani.
Tema predavanja: Kolokacije in kolokacije na daljavo v japonskem jeziku:
možnosti uporabe korpusne analize v pripravi učnega gradiva. Vabljeni tudi
študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: 2011/10/17

[...] V torek, 18. 10. 2011 ob 11.00 uri bodo v dvorani SAZU - Slovenske
akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani (Novi trg 3/I.) knjigo
>>Reformacija v srednji Evropi / Die Reformation in Mitteleuropa<<
predstavili doc.dr. Vincenc Rajšp, akad. prof.dr.dr. Jože Krašovec in
prof.dr. Marko Jesenšek. Zbornik, ki so ga uredili V. Rajšp, K. W.
Schwarz, B. Dybaś in Ch. Gastgeber, prvič doslej primerjalno
obravnava razvoj reformacije v Srednji Evropi in izstopajočo vlogo
Primoža Trubarja.

V sredo, 19. 10. 2011 ob 11.00 bo v predavalnici Auditorium Maximum
mariborske Pravne fakultete (Mladinska ulica 9) mag. Rudi Vouk predaval
na temo Slovenska manjšina na Avstrijskem Koroškem po postavitvi
dvojezičnih tabel - med dosežki in izzivi. Ob robu dogodka bo tudi
priložnostna prodajna razstava knjig Mohorjeve založbe Celovec, ki
obhaja svojo 160-letnico.

V sredo, 19. 10. 2011 ob 18.00 bodo v Slovenskem znanstvenem inštitutu na
Dunaju (Seilerstätte 2) na večeru >>Primož Trubar, der slowenische Reformator,
1508-1586<< predstavili tri letos nove knjige: zgoraj omenjeno Reformacija v
srednji Evropi / Die Reformation in Mitteleuropa, Primus Truber. Der
slowenische
Reformator und Würtemberg (Hg. S. Lorenz, A. Schindling, W. Setzler) ter Jože
Javoršek: Primož Trubar (v nemščino prevedla R. Götz in M. Wakounig). Med
avtorji, uredniki in založniki bosta spregovorila tudi doc.dr. Vincenc
Rajšp in Lojze Wieser.

V sredo, 19. 10. 2011 ob 18.30 se bo v Stari šoli v Kapli ob Dravi
pričel pogovor
ob kaminu na temo >>Interkulturna komunikacija v obmejni regiji Karavank<<.
Uvodničarji bodo Thomas Steinkellner, Janet Brown, Christian Schwarz in
Raimund Grilc (novi predsednik celovškega Avstrijsko-slovenskega  društva)
s temo "Gospodarska, kulturna in znanstvena izmenjava med Slovenijo in
Avstrijo<<.
Več na http://www.alteschule.co.at [...]

Janez Stergar
Klub koroških Slovencev & Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani

===

http://www.scholarlyediting.org -- Scholarly Editing, almanah društva
za dokumentarno
izdajanje, poziva k objavljanju.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit