[SlovLit] Vtisi predsednice s slavističnega kongresa v Mariboru

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Okt 3 15:12:10 CEST 2011


From: Boza Krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Date: 2011/10/3
Subject: Vtisi predsednice s slavističnega kongresa v Mariboru

Pri odločanju, kaj zapisati v pokongresno poročilo za zainteresirane
bralce - ali povzeti strokovno kongresno dogajanje ali našteti nekaj
vidnejših >>stranskih učinkov<< tega zborovanja, sem se izbrala
slednje. Najprej zato, ker je strokovni del kongresa dovolj tehtno
predstavljen v zborniku, pa še zato, ker bi tudi skopi povzetek bil za
priložnostne bralce dosti predolg in nemara duhamoren. Zato rajši
poročam o svojem videnju pomembnih izstopajočih >>stranskih produktov:

-da so se mariborske kolegice in kolegi izkazali kot dobri
strokovnjaki in prepričljivi predavatelji, pa kot odlični
organizatorji in gostitelji;

- da je bilo druženje prijetno, pogovori s kolegi navdihujoči;

- da je Tone Partljič ne le humoristični pisatelj in dramatik, ampak
tudi zelo razgledan in slikovit pripovedovalec o kulturno zgodovinskem
dogajanju;

- da so bili predavatelji v glavnem uvidevni in s svojimi nastopi niso
bistveno skrajševali časa svojim naslednikom;

- da je bilo potrebno obravnavati in zato smiselno uvrstiti v program
didaktične probleme srednjih strokovnih in poklicnih šol, motivacijo
dijakov in rešitve pri poklicni maturi in zaključnem izpitu;

- da nam med mladino raste vrsta odličnih diplomantov, ki znajo
napisati dober daljši tekst (diplomsko nalogo), ga ustrezno zgostiti v
krajši članek in suvereno podati njegovo (še krajšo) predstavitev;

- da se je kot zadetek v polno izkazala lektorska sekcija s predavanji
in okroglo mizo o stanovskih problemih, ki jih povzroča nelojalna
konkurenca neprofesionalnih lektorjev;

- da je strah sicer redkih zaslepljenih osebkov pred zgodnjim
uvajanjem angleščine v šolski sistem odveč, saj se bodo otroci učili
le igric in pesmic, ne pa tudi bolj zahtevnega  branja in pisanja;

-da je kultura dialoga novodobnih jezikoslovcev vodnikov močno
naslonjena na tradicijo;

- da se namenoma nismo spotikali ob tekmovanje za Cankarjevo
priznanje, saj bo čas za tehtno razpravo na posvetu 11. novembra;

- da je dr. Bernard Rajh odličen organizator in vodja ekskurzije, pa
tudi sicer izjemna osebnost;

- da je bila pozornost obiskovalcev žal premalo naklonjena predstavitvam knjig;

-da je k pretežno dobremu razpoloženju udeležencev poleg dobre
strokovne in kulinarične ponudbe prispevalo tudi babje poletje;

- da dolgujemo zahvalo (redkim) medijem, ki so širili vedenje o nas in
da razumemo mlačnost in malobrižnost onih, ki tega niso naredili, saj
se letos za nas niso zmenili niti državni financerji; eni in drugi
imajo drugo leto priložnost, to zmoto poravnati.

Boža Krakar Vogel


Dodatne informacije o seznamu SlovLit