[SlovLit] Ceupress -- Iz Tübingena

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Sep 23 16:18:33 CEST 2011


http://www.ceupress.com/index.html -- Central Eropean University
Press. Tu je 2009 npr. izšla knjiga Martin Kačur: the biography of
an idealist (http://books.google.com/books/p/ceu_press?q=inauthor:%22Ivan+Cankar%22),
najdemo pa tudi bibliografske enote o Lovru Tomanu, Franu Levstiku,
Zofki Kveder, Pavlini Pajk, Alojziji Štebi, Antonu Aškercu, Josipu
Lavtižarju, Prežihovem Vorancu in slovenskih potopisih 1878-2000.

===

Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 23. september 2011 15:23
Zadeva: POZDRAV IZ TUEBINGENA, zbornik Primus Truber

V Tuebingenu so izdali zbornik Primus Truber 1508 bis 1586,
ki je nastal na simpoziju ob 500-letnici njegovega rojstva. Včeraj,
22. 9. 2011, sem bila na predstavitvi zbornika v mestni hiši v
Tuebingenu in moram priznati, da mi je bilo toplo pri srcu, ko sem
videla, kako našega Trubarja tu, v daljni Nemčiji cenijo še danes.
V osrednji dvorani srednjeveško lepe mestne hiše je predstavitev
zbornika s pozdravnimi besedami otvoril župan Tuebingena, g.
Boris Palmer. V svojem nagovoru je predstavil lep odnos, ki je med
Tuebingenom in Slovenijo vzpostavljen prav po Trubarjevi zaslugi,
izrazil je veliko spoštovanje, ki ga ima mesto do Trubarja in
njegovega dela. Vsebino zbornika je podrobneje predstavil prof. dr.
Schindling, ki je bil predsednik odbora za izdajo zbornika, podrobneje
pa je vsebino člankov povzela in deloma komentirala strokovnjakinja
za zgodovino srednje Evrope, prof. Nicolette Mout z Univerze v
Leidnu. Zbornik vključuje prispevke 26 avtorjev, med katerimi je tudi
strokovnjak za slovenski jezik in kulturo, naš prijatelj prof. Jochen
Raecke iz Karl Eberhard Universität v Tuebingenu. V svojem članku
je prikazal nov pogled na Trubarja v današnjem času, predvsem je
zanimiva teza, da Trubar moral biti izgnan iz Slovenije, zato da danes
lahko povezuje, ne le Slovence, ampak tudi Nemce in Slovence in
vse, ki z odprtim odnosom do slovenskega jezika in kulture širijo meje
svojega duha. Predavanje prof. Mautove je bilo zanimivo tudi v tem
smislu, da je postavila Trubarja ob bok velikim refomatorjem, kot sta
bila Martin Luther in Jean Calvin, saj je bilo Trubarjevo delo v razmerah,
v katerih je nastalo, izjemnega pomena za Slovence in širjenje
nemškega reformatorskega gibanja. Prireditev je z glasbenimi vložki,
predvsem z igranjem Bacha, popestrila priznana violinistka Katja Wassin.

Na prireditvi, ki sem se je udeležila skupaj s prof. Raeckejem, sem se
srečala tudi z dobrim poznavalcem Trubarjevega dela, duhovnikom iz
Stuttgarta, dr. Zvonetom Štrurbeljem, ki ima objavljen prispevek v zborniku.
Prisotni pa so bili predvsem nemški kulturniki in intelektualci, med drugim
rektor univerze v Tuebingenu, prof. dr. Bernd Engler in prof. dr. Tilman
Berger, predstojnik oddelka Slavisches Seminar, kjer imamo Slovenci svoj
lektorat. Zbornik je izšel pri založbi Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart
in stane 48 eur.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit