[SlovLit] Glave in hiše, božje in človeške -- O e-knjigah -- Program posveta Bralnega društva Slovenije

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Avg 20 14:44:39 CEST 2011


From: Miran gmail <miranhladnik1 na gmail.com>
Date: 2011/8/20
Subject: Glave in hiše, božje in človeške -- O e-knjigah -- Program
posveta Bralnega društva Slovenije
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri149/index.html --
Glave: metalne in mesene.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri150/index.html --
Vse cerkvice tistega dne.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri151/index.html --
Kje prebivajo Dolenjci.

http://lit.ijs.si/Konzum.pptx -- prosojnice za predavanje o branosti
nagrajenih sodobnih slovenskih avtorjev na prevajalskem seminarju
v Novem mestu 17. avgusta 2011. -- miran

===

http://digital-scholarship.org/gbsb/gbsb.htm -- Google Books Bibliography.

http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0014.109 -- John Hilton III in David Wiley,
Free E-Books and Print Sales. Prodaja tiskanih knjig, ki jih je založba
vzporedno postavila zastonj na splet, se je v desetih tednih povečala za 26 %.

===

From: Rot Gabrovec, Veronika <Veronika.RotGabrovec na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/8/20
Subject: posvet Bralnega društva
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2011/003791.html)

Program Program posveta Vloga slikovnih sestavin pri sporazumevanju,
Cankarjev dom v Ljubljani, Štihova dvorana

Četrtek, 8. septembra 2011
9.00-9.45       Registracija udeležencev, članov Branega društva Slovenije
(BDS), in občni zbor BDS
9.15-9.45       Registracija udeležencev
9.45-10.00      Slovesen začetek strokovnega srečanja:
Pozdravni nagovori, predstavitev projekta Romi, povabljeni v knjižnico
(vodi Marta Strahinič, Ljudska knjižnica Metlika) -  projekt je
dobitnik evropske nagrade IDEC (evropska zveza bralnih društev)
10.00-10.20     dr. Sonja Pečjak: Bralna pismenost dijakov pri branju
različnih besedil: Kaj nam pripoveduje PISA 2009?
10.20-10.40     dr. Meta Grosman: Branje umetnostnih besedil za višjo
bralno pismenost - rezultati PISA 2009
10.40-11.00     dr. Sonja Starc: Pomen slikovnega v večkodnem besedilu
11.00-11.20     Anamarija Šporčič: Blogi kot oblika vizualne komunikacije
11.50-12.10     Davorin Dernovšek: Vloga stripa v 21. stoletju medmrežja
12.10-12.30     mag. Adela Železnik: Misli politično* v muzeju. Uporaba
stripa v muzejsko-galerijski pedagogiki
12.30-12.50     mag. Cvetka Sokolov: Slikanica - dialog med podobo in besedilom
12.50-13.10     Bojana Modrijančič Reščič: Beseda, slika, moderna
tehnologija pri pouku
Okrogla miza (rezultati ankete BDS 2011):
14.10-16.10     Kaj, koliko in kako beremo?
Sodelujejo: dr. Sonja Pečjak, dr. Meta Grosman, dr. Veronika Rot
Gabrovec, mag. Savina Zwitter, mag. Tilka Jamnik, Nadja Mislej Božič,
Ivanka Učakar, dijaki Šolskega centra Celje, SŠ za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo (mentorici dr. Tanja Jelenko in Irena
Sojč)

Organizacijo in izvedbo posveta sofinancira Javna agencija za knjigo
RS, soorganizator posveta je Cankarjev dom v Ljubljani.

Prijavnica
Ime in priimek udeleženca/udeleženke, naziv:
Naslov ustanove, v kateri ste zaposleni, oz. naslov plačnika kotizacije:
Vaš elektronski naslov in/ali št. telefona:
Prosimo vas, da kotizacijo - za člane BDS, ki so plačali članarino,
znaša 30 EURO, za nečlane 42 EURO  - nakažete na transakcijski račun
Bralnega društva Slovenije 02014-0018058357, sklic na št. 002011. V
kotizacijo je vključen izvod zbornika z naslovom Vloga slikovnih
sestavin pri sporazumevanju (udeleženec/udeleženka ga bo
prejel/prejela na posvetu). Nakazilo kotizacije se šteje kot
akontacija, račun se izda po plačilu kotizacije.

Rok za prijavo: do petka, 2. septembra 2011
Naslov za prijavo: Bralno društvo Slovenije (BDS), mag. Vida Gomivnik
Thuma, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana; elektronski
naslov: vida.gomivnik na zrss.si

Ostali podatki o BDS:
Davčna številka BDS: 37755897
Članarina za leto 2011 znaša 12 EURO.
Prosimo vas, da kopijo dokazila o plačilu kotizacije in dokazila o
plačilu članarine (če jo boste plačali ob prijavi) pošljete skupaj s
prijavo; če se boste prijavili po e-pošti, jo/ju prinesite na posvet.

Zbornik lahko dodatno naročite na Zavodu RS za šolstvo, Založba,
Poljanska 28, Ljubljana (zalozba na zrss.si).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit