[SlovLit] Slovenski glagol v poljščini -- Slomškov simpozij -- Slike

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jul 19 10:23:44 CEST 2011


From: Vasja Bratina <vasja.bratina na telemach.net>
Date: 2011/7/18
Subject: Slovenski glagol v poljščini

Pri Založbi ZRC SAZU v Ljubljani je izšel priročnik Rade Lečič
Slovenski glagol  (oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov)
v poljščini. To je že peti prevod, saj so do zdaj izšli prevodi v angleški,
nemški, italijanski in španski jezik. Priročnik je sestavljen iz dveh
delov. V teoretičnem delu so predstavljene oblikoslovne značilosti
glagolov. V drugem delu je seznam 2610 najpogostejših glagolov z
osnovnimi oblikoslovnimi podatki (sedanjik v 1. osebi ednine, velelnik
v 2. osebi ednine in množine, deležnik na -l za moški in ženski spol
ednine) in naglasom. Pogostost glagola je označena z zvezdico.
Dodan je seznam glagolov, kjer je najprej izpisana oblika v sedanjiku
in šele potem v nedoločniku, sledi mu seznam nepravilnih deležnikov
na -l, na koncu pa so še najpogostejši glagoli z dvema in s tremi
zvezdicami. V vsakem seznamu so nedoločniki prevedeni v poljščino.
Prevodi zajemajo osnovne pomene glagolov. Priročnik je prevedla Bojana
Todorović, lektorica poljskega jezika na univerzi v Krakovu.

Vasja Bratina

===

From: Sabina Rezec <sabina.rezec na lusentjur.si>
Date: 2011/7/4
Subject: Slomškov simpozij

Na Ljudski univerzi Šentjur bomo letos  že tretje leto zaporedoma izvedli
Slomškov simpozij. Odvija se na Slomu pri Ponikvi  25. 11. 2011.
Simpozij je namenjen spoznavanju življenja in dela A. M. Slomška in
z njim povezanih dejavnosti. [...] V letu 2010 smo s programom simpozija
prepričali tudi Strokovni svet na Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je
simpozij potrdil in vključil v Katalog stalnega strokovnega izpopolnjevanja
za učitelje. Tema letošnjega simpozija bo posvečena obletnici ustanovitve
Mohorjeve družbe in pomenu pisane slovenske besede. [...]  Vabimo
predavatelje, ki bi bil pripravljen povedati kaj o Mohorjevi družbi ali pa tudi
o kateri drugi temi, povezani s Slomškom. Prispevke predavanja posredovali
do septembra, ker bi jih želeli vključiti v zbornik, v katerem bodo prispevki
vseh treh Slomškovih simpozijev. Pred tiskom vam zbornik pošljemo v
predogled. Prispevki so honorirani.

Sabina Rezec
Strokovna sodelavka na projektih
Ljudska univerza Šentjur

===

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/galeri147/index.html --
v srcu Dolenjske in drugi poletni posnetki. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit