[SlovLit] Cekini za Wikivir, Cankar v slovaški Wikipediji -- Konference

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jul 11 10:45:28 CEST 2011


Pred časom smo sejali zlovoljo zaradi slabih obetov glede
finančne podpore popravljanju leposlovne klasike na Wikiviru, zdaj
sredi vročega poletja pa se je vendarle premaknilo na bolje in imamo
zdaj celo dva finančna vira: Ministrstvo za kulturo bo pomagalo tako
kot lani in plačevalo delo preko študentskih napotnic na naslov Slavističnega
društva Slovenije
(http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika;
interesenti se vpišite na dno pogovorne strani projekta
http://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika
--
popravljanje mora biti zaključeno že novembra!), ZRC SAZU pa
financira natančno popravljanje manjše količine besedil
(http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Besedila_za_ZRC_SAZU) iz Googlove
nagrade -- delo na obeh mestih bo koordiniral in preverjal administrator
Mihael Simonič. Da ne bo prihajalo do navzkrižnih urejanj, se podpišite
k izbranemu besedilu na seznamu. Rezervacije besedil v preteklosti
se niso obnesle, zato se podpišite samo k enemu besedilu in šele potem,
ko ga do konca popravite, k naslednjemu. Poglavitne dileme razrešimo
na pogovornih straneh projektov ali na sestanku sodelujočih, potem ko
delo steče. -- miran

---

http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:WikiProjekt_Slovenska_literarna_gesla_v_drugih_Wikipedijah#Slovaška_Wikipedija
--
Jurčič, Tavčar in Cankar na Wikipediji tudi v slovaščini.

===

http://www.digitalheritage.fil.bg.ac.rs/ -- znanstvena konferenca
Digitalisation of Cultural and Scientific Heritage, University Repositories
and Distance Learning / Digitalizacija kulturne i naučne baštine,
univerzitetski
repozitorijumi i učenje na daljinu, 30. sept. -- 2. okt. 2011,
Filološka fakulteta v
Beogradu (vabilo k udeležbi; napoved referata v obsegu 1500 znakov -- v
angleščini ali srbščini -- je treba poslati do 1. avgusta).

===

From: Igor Saksida <igor.saksida na guest.arnes.si>
Date: 2011/7/11
Subject: FW: Konferencija ECNSI - Rano učenje hrvatskoga/materinskoga jezika - 5

http://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2011/06/1-ECNSI-2011_3rd-Information-and-knowledge-systems-symposium.pdf
--
poziv k udeležbi na znanstveni konferenci Rano učenje hrvatskoga/materinskoga
jezika (RUHMJ-5) v Zagrebu 10.--12. novembra 2011.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit