[SlovLit] Slikovne sestavine pri sporazumevanju

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Jun 26 17:41:34 CEST 2011


From: Vojko Zadravec <vojko.zadravec na lj.sik.si>
Date: 2011/6/20
Subject: FW: Vabilo na 9. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije
>>VLOGA SLIKOVNIH SESTAVIN PRI SPORAZUMEVANJU<<,
ki bo 8. septembra 2011 - na mednarodni dan pismenosti - v Štihovi
dvorani, Cankarjev dom v Ljubljani

Bralno društvo Slovenije (BDS) vsako drugo leto obeleži mednarodni dan
pismenosti s strokovnim posvetovanjem, vmesno leto pa običajno z
okroglo mizo ali drugo dejavnostjo, s katero skuša osvetliti posamezna
vprašanja o bralni pismenosti in sodobnih oblikah branja. Letošnje
strokovno posvetovanje namenjamo vlogi slikovnih sestavin pri
sporazumevanju. Ker so rezultati mednarodne raziskave PISA 2009
pokazali slabšo bralno zmožnost slovenskih petnajstletnikov, se bomo v
uvodu strokovnega srečanja najprej posvetili tej pomembni
problematiki: dr. Sonja Pečjak bo govorila o bralni pismenosti dijakov
v povezavi z različnimi besedili in se vprašala, kaj nam pripoveduje
PISA 2009, dr. Meta Grosman pa bo obravnavala možnosti branja
umetnostnih besedil, ki bi prispevale k višji bralni pismenosti.

Osrednji del posveta bo obravnaval vlogo slikovnih sestavin in
vprašanje delovanja tako sestavljenih večkodnih sporočil. Najprej bo
dr. Sonja Starc spregovorila o pomenu slikovnega v večkodnih
besedilih, nato bomo besedo o novih oblikah sporazumevanja, ki
združujejo besedne in slikovne sestavine, prepustili Anamariji
Šporčič, predstavila in kritično ocenila bo bloganje oz.
spletnikovanje med mladimi (novi obliki vizualne komunikacije),
Davorinu Dernovšku, spregovoril bo o novih oblikah stripa v času
svetovnega spleta (zagovarjal bo nujnost pozitivnejšega odnosa do tega
med mlajšimi generacijami priljubljenega žanra), in  mag. Adeli
Železnik, predstavila bo ustvarjalne možnosti uporabe stripa v
muzejsko-galerijski pedagogiki; o dialogu med besedilom in podobo bo
govorila mag. Cvetka Sokolov, Bojana Modrijančič Reščič pa nas bo
seznanila z besednimi in slikovnimi prispevki svojih dijakov
(predstavljeno je nastalo pri pouku slovenščine ob uporabi moderne
tehnologije).

Prispevki bodo na nov način osvetlili razne vloge slikovnih sestavin
pri sporazumevanju, poudarili njihov pomen za motivacijo mladih
bralcev ter pomagali razmišljati o novih oblikah bralne pismenosti in
bralčevega sodelovanja z besedilom.

Popoldanski del posvetovanja z okroglo mizo "Kaj, koliko in kako
beremo?'' bo predstavil rezultate ankete BDS 2011 in osvetlil bralne
navade Slovencev. Dr. Sonja Pečjak bo predstavila rezultate ankete
(izvedli smo jo z vašo pomočjo, sodelovalo je več kot 500
anketirancev), ki omogočajo poglobljen razmislek o našem branju. Nadja
Mislej Božič, mag. Tilka Jamnik, dr. Veronika Rot Gabrovec in Ivanka
Učakar bodo v razpravi predstavile posamezne starostne skupine
bralcev. Člane BDS in druge udeležence bomo povabili k razmišljanju o
tem, kaj, kako in koliko beremo. Svoje poglede na bralne navade mladih
nam bodo na koncu razkrili tudi dijaki Šolskega centra Celje, Srednja
šola za kemijo, elektroniko in računalništvo.

Strokovno posvetovanje namenjamo članicam in članom Bralnega društva
Slovenije,  strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov,
knjižnic, fakultet, založb in študentom. Vabimo vas, da se srečanja
udeležite, sodelujete v strokovnem dialogu in ga obogatite s svojim
razmišljanjem!

Organizacijo in izvedbo posveta sofinancira Javna agencija za knjigo.
Lepo vas pozdravljamo.

Savina Zwitter, predsednica Upravnega odbora BDS, dr. Meta Grosman,
predsednica Bralnega društva Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit