[SlovLit] O izposojenkah -- Razno -- Knjižni sejem Liber.ac

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Maj 24 22:54:22 CEST 2011


From: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Date: 2011/5/24
Subject: LK, 30. maj

LK FF vabi na 959. sestanek v ponedeljek, 30. maja, ob 18.00
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavala bo
prof. dr. Eva Buchi, vodja projekta novega etimološkega slovarja
romanskih jezikov (DÉRom) Jezikoslovni inštitut Analyse et Traitement
Informatique de la Langue Française (ATILF), Nancy, Francija.
Tema predavanja: How to go about measuring the degree of integration
of a loanword? On Romance borrowings from Russian (Kako izmeriti
stopnjo prilagojenosti izposojenke? Metodološka raziskava na primeru
romanskih izposojenk iz ruščine). Predavanje bo v angleškem jeziku.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

http://www.petitions24.com/ucitelji_zahtevamo_svojo_avtonomijo --
peticija Učitelji zahtevamo svojo avtonomijo; na peticijo je opozorila
založba Rokus.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/cvetje.ppt -- prosojnice za
predavanje o Cvetju v jeseni; v včerajšnjem naslovu je bila napaka,
tale je boljši.

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/slovenistika/mh/tl.ppt -- pa še prosojnice
za današnje predavanje o trivialni literaturi na Filozofski fakulteti
v Mariboru. -- mh

===

From: Zajc, kristina <kristina.Zajc na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/5/24
Subject: Danes na sejmu Liber.ac

Torek, 24. maja 2011
[...] 11:00   Okrogla miza: Elektronska knjiga v akademskem založništvu
bo gostila priznane strokovnjake s tega področja iz izbranih založb in
institucij,
ki so se s to tematiko s praktičnega vidika že konkretneje srečevale. Poudarek
okrogle mize bo na že ustaljenih praksah e-založništva, recepciji e-knjige v
okviru širšega kroga bralstva, tudi oseb s posebnimi potrebami ter kvaliteti in
dejanski razširjenosti e-knjig v domačem prostoru. Sodelujejo: dr.
Andrej Blatnik,
dr. Meta Grosman, mag. Zoran Krstulović, dr. Matija Ogrin, Matevž Rudolf,
Aleksandra Surla. (v organizaciji Znanstvene založbe FF) / Modra soba FF
[...]
13:00   Romanski jeziki za začetnike: italijanska učna delavnica. Namenjena
je otrokom, ki želijo na zabaven način usvojiti nekaj jezikovnih osnov. (v
organizaciji Oddelka za romanske jezike in književnosti FF) / park
15:00   Romanski jeziki za začetnike: portugalska učna delavnica.
Namenjena je otrokom, ki želijo na zabaven način usvojiti nekaj jezikovnih
osnov. (v organizaciji Oddelka za romanske jezike in književnosti FF) / park
16:00   Okrogla miza: Trst - laboratorij književnega ustvarjanja bo skušala
osvetliti delo klasičnih in sodobnih tržaških avtorjev, tako slovensko kot
italijansko pišočih, ter predstaviti njihov odnos do tega multietničnega mesta.
Posebna pozornost bo posvečena vlogi Slovencev v tržaški književnosti,
predvsem v besedilih Fulvia Tomizze, in sodelovanju med slovenskimi in
italijanskimi intelektualci in pisatelji, kot ga spodbuja Skupina 85.
Sodelujejo:
Patrizia Vascotto, pisatelj in režiser Marko Sosič in prevajalka Darja
Bethocci.
(v organizaciji Oddelka za romanske jezike in književnosti FF) / park


Dodatne informacije o seznamu SlovLit