[SlovLit] Přemisl Hauser -- -- Primorski slovenistični dnevi -- Katja Sturm-Schnabl 75

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Mar 24 22:05:39 CET 2011


From: Jež, Nikolaj <Nikolaj.Jez na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/3/24
Subject: RE: premisl hauser

Umrl je prof. dr. Přemysl Hauser (16. 4. 1921-2011), bohemist,
metodik češkega jezika. Diplomiral je iz češkega jezika in filozofije na
Filozofski fakulteti Masarykove univerze v Brnu, bil zaposlen na Višji
pedagoški šoli v Pragi, na Pedagoškem inštitutu, kjer je vodil katedro
za češki jezik in književnost, nato pa na Pedagoški fakulteti Karlove univerze,
kjer se je posvetil leksikologiji in didaktiki češkega jezika. Od leta 1975
do upokojitve je vodil katedro za češki jezik na Pedagoški fakulteti Masarykove
univerze. Veliko člankov in študij je posvetil oblikovanju učbenikov, kjer se
je zavzemal za povezovanje jezikovnega pouka s spoznavanjem književnosti.
V letih od 1971 do 1974 je bil lektor češkega jezika na Oddelku za slovanske
jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Z
Ljubljano je
ohranjal stike po vrnitvi na Češko, v osemdesetih in devetdesetih letih je
redno prihajal na znanstvena srečanja in gostujoča predavanja, bil je tudi
soavtor slovenskega učbenika Češčina (z Borisom Urbančičem, Aloisom
Jedličko, Založba obzorja Maribor, 1980), v katerem je prispeval poglavje
o besedotvorju, besedila lekcij in vaje k lekcijam.

Čeprav je bilo njegovo bivanje v Ljubljani kratko, je v naslednjih desetletjih
ohranjal tesne stike z ljubljanskim univerzitetnim okoljem in pomembno
prispeval k razvoju slovenske bohemistike. Zato je leta 2006 prejel veliko
priznanje Filozofske fakultete >>za pedagoško, strokovno in znanstveno
delo na področju slavistike, popularizacijo slovenskega jezika in kulture
na Češkem in za prispevek k razvoju češko-slovenskega strokovnega
sodelovanja na univerzitetni ravni<<.

===

From: "Rok Žaucer" <rok.zaucer na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 24 Mar 2011 18:25:51 +0100
Subject: Škrabčevi dnevi 7 -- program predavanj

Na spletni strani http://www.ung.si/~jezik/skrabec_7/program.html
je na voljo program konference Škrabčevi dnevi 7, ki jo 15. in 16. aprila 2011
na Univerzi v Novi Gorici prirejata Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi
Gorici  in Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici.

Na vstopni spletni strani konference
(http://www.ung.si/~jezik/skrabec_7/index.html)
so poleg povezav na program in prijavo tudi povezave na podstrani z ostalimi
informacijami (lokacija konference, potna navodila, nastanitev,
prijavni obrazec itd.).
Kotizacije za konferenco letos ne bo, zaradi lajžega načrtovanja pa
vse udeležence,
torej tudi nepredavatelje, lepo prosimo, da izpolnijo spletni prijavni obrazec
(http://www.ung.si/~jezik/skrabec_7/registracija.html ).

Plenarni predavatelji:
- prof. dr. Ada Vidovič Muha (FF UL)
- prof. dr. Marko Snoj (ZRC SAZU in FF UL)
- prof. dr. Karmen Teržan Kopecky (FF UM)
- prof. dr. Goran Filipi (FHŠ UP/Vseučilišče v Puli)
- prof. dr. Gašper Ilc (FF UL)

Vsi toplo vabljeni k udeležbi!
Organizacijski odbor

===

From: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Date: 2011/3/23
Subject: še kar naprej o čezmejnem povezovanju in prijateljevanju

V četrtek, 24. 3. 2011 ob 18.00 so na 173. srečanju Dunajskega
krožka v prostorih Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju
(Seilerstätte 2) ob njeni nedavni 75-letnici počastili prof.dr. Katjo
Sturm-Schnabl. O koroško-dunajski slovenistki (roj. 17. 2. 1936 v
Celovcu, aprila 1942 z družino pregnana iz domače Svinče vasi
(Zinsdorf) v taborišče v Nemčiji, po študiju slavistike in umetnostne
zgodovine na dunajski univerzi 1973 disertacija o slovenskem
narečju v celovški okolici, 1973-84 sodelavka Avstrijske akademije
znanosti in umetnosti, od 1984 poučuje na dunajski univerzi
slovensko in južnoslovansko literaturo ter kulturno zgodovino;
objavila monumentalno delo Der Briefwechsel Franz Miklosich's
mit den Südslaven = Korespondenca Frana Miklošiča z južnimi
Slovani (1991); prevedla in dopolnila Geschichte der slowenischen
Literatur Marije Mitrović (2001), sedaj vodi enciklopedični projekt
AZU o slovenskem jeziku in kulturi na Koroškem od začetkov do
1938) bo spregovoril prof.dr. Otto Kronsteiner, za glasbeni okvir
pa bo poskrbel moški vokalni kvintet >>Aeternum<< iz Prekmurja.
Jubilantki čestitamo z najboljšimi željami!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit