[SlovLit] Docentka -- DH (odkrivanje avtorstva) -- Kristina Brenk

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 14 09:26:06 CET 2011


From: Erika Kržišnik <erika.krzisnik na guest.arnes.si>
Date: 2011/3/14
Subject: Metaforični samostalniki

Dr. Jerica Snoj bo imela v sredo, 16. 3. 2011, ob 15. uri v Modri sobi
Filozofske fakultete docentsko predavanje z naslovom Metaforična
pomenotvornost slovenskih samostalnikov: sintagmatski vidik. Vabljeni.

===

http://digitalhumanities.org/answers/ -- Digital Humanities
Answers & Questions.

http://extra.shu.ac.uk/emls/15-1/craistyl.htm -- Hugh Craig, še
o atribuciji avtorstva.

http://ies.sas.ac.uk/events/seminars/LFAS/index.htm -- London
Forum for Authorship Studies.

Hugh Craig and Arthur Kinney, Shakespeare, Computers, and the Mystery
of Authorship (Cambridge UP, 2009).

Za določitev avtorstva so sicer pomembne tudi pravopisne napake,
ločila in členitev, vendar so pomembnejši statistični kazalci kot
besedna frekvenca, ngrami, kolokacije, sintaktični vzorci itd.

===

From: Vojko Zadravec <vojko.zadravec na lj.sik.si>
Date: 2011/3/14
Subject: Simpozij

Na strokovno sredo v okviru praznovanj mednarodnega dneva mladinskih
knjig (2. april) bo Pionirska knjižnica pripravila simpozij o ustvarjalnosti in
življenju Kristine Brenkove pod naslovom OBDAROVANJA. Simpozij bo
v sredo, 13. aprila 2011, v Knjižnici Otona Župančiča, MKL, Ljubljana,
dvorana v 3. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri (začetek simpozija smo
prilagodili voznemu redu SŽ).

Kristina Brenkova je poklicne poti nas vseh, ki se tako ali drugače
ukvarjamo s knjigami za otroke, močno zaznamovala in jih trajno utrdila,
zato bo naša udeležba na simpoziju tudi poklon obdaritvam, ki nam jih
je zapustila.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit