[SlovLit] SD Ljubljana -- Filološke pripombe

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 1 21:31:57 CET 2011


From: "Andreja Pavle" <andreja.pavle na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 1 Mar 2011 19:49:23 +0100
Subject: Upravni odbor SD Ljubljana

Spoštovani kolegi! Z letošnjim letom se izteka mandat dosedanjemu
upravnemu odboru Slavističnega društva Ljubljana. Vse, ki bi radi
sodelovali pri vodenju društva, vabimo, da svoje prijave skupaj z načrtom
dela pošljete na elektronski naslov slavisticnodrustvo.lj na guest.arnes.si
ali na naslov tajnice društva jana.poljsak na gmail.com. Tisti, ki kandidira
za predsednika, lahko sam predlaga tudi ostala člana upravnega odbora,
tj. podpredsednika in tajnika. Za vodenje strokovnega društva sta po
Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
predvideni 2 točki za vsako leto vodenja. Mandat upravnega odbora traja 2 leti.

Lep pozdrav,
Andreja Pavle, predsednica Slavističnega društva Ljubljana

===

From: Subiotto, Namita <Namita.Subiotto na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/3/1
Subject: Prispevek za revijo Filoloske pripombe

Vabim vas, da s svojimi prispevki sodelujete v novi številki revije Filološke
pripombe. Filološke pripombe je slavistična revija s področja humanističnih
ved. Nastala je kot rezultat meduniverzitetnega sodelovanja Filološke
fakultete Permske državne univerze, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
Inštituta za makedonsko književnost, ki deluje v okviru Univerze "Sv. Cirila in
Metoda" v Skopju, in Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu. Filološke
pripombe prinašajo bogat spekter znanstveno-raziskovalnih prispevkov
humanističnih ved (filozofija, književnost, zgodovina, jezikoslovje). Revija
ima mednaroden uredniški odbor. Prispevki se recenzirajo.

I. Prispevki naj bodo razporejeni v naslednje rubrike:
   1. Filozofsko-kulturološki problemi
   2. Zgodovina in filologija
   3. Jezik v zgodovinsko-kulturološkem kontekstu (primerjalni vidik)
   4. Književnost v medkulturnem kontekstu
   5. Sodobna družba v kulturi, jeziku in književnosti
   6. Jezikoslovje. Jezikoslovna didaktika
   7. Recenzije

[...] III. Besedilo pošljite v elektronski obliki na naslov:
namita.subiotto na ff.uni-lj.si

IV. Uradni jeziki zbornika so hrvaščina, makedonščina, ruščina in slovenščina.
V. Na koncu prispevka naj bo povzetek v angleščini (do 1 strani).
[...] VII. Rok za oddajo prispevkov je 30. april 2011. Besedila morajo
biti klasificirana, lektorirana in urejena za tisk.

Več informacij na: http://philologicalstudies.org/

Hvala in lep pozdrav,
Namita Subiotto
Oddelek za slavistiko FF


Dodatne informacije o seznamu SlovLit