[SlovLit] Vabilo na Parado mladih

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Feb 24 22:55:14 CET 2011


From: Huber, Damjan <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/2/24
Subject: Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi!

Ste ravnokar diplomirali oziroma ste podiplomski študenti?
Raziskujete na področju književnosti, jezikoslovja ali v kakšni
drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do
zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na
47. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture
(www.centerslo.net/seminar). Tema seminarja je Družina v
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Seminar prireja Center
za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 27.
junija/4.-15. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki
in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov,
predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev.

Ponujamo pet predavateljskih mest v seriji Parada mladih. Predvideni
datum nastopa je 7. 7. 2011. V 20-minutnem predavanju na prepričljiv
in kar se da dinamičen način predstavite svoje sveže raziskovalne
rezultate, povezane s krovno temo seminarja. Poslušali vas bodo in
se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje
je seveda v slovenščini.

Če vas zanima sodelovanje, vas prosimo, da do 31. marca 2011 na
naslov damjan.huber na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega
predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev.
O izboru vas bomo obvestili do 15. aprila 2011. Avtorji in avtorice
sprejetih povzetkov bodo morali nato najkasneje do 10. maja 2011
pripraviti besedilo za zbornik (4-5 strani oziroma do 10.000 znakov
s presledki), saj seminarski zbornik izide pred prireditvijo. Predavanje
in objava sta honorirani po ceniku Centra za slovenščino kot drugi/tuji
jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Lepo pozdravljeni.
Predsednica 47. SSJLK
red. prof. dr. Vera Smole
Strokovna sodelavca 47. SSJLK
mag. Mojca Nidorfer Šiškovič
Damjan Huber


Dodatne informacije o seznamu SlovLit