[SlovLit] V Tbilisi -- Maja Đukanović o slovenščini in srbščini -- Citiranje Wikipedije

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Feb 18 10:14:45 CET 2011


Od 28. do 30. septembra letos bo v Tbilisiju simpozij Contemporary
Issues of Literary Criticism (z glavno temo Mythological Thinking,
Folklore and Literary Discourse. European and Caucasian Experience).
Več informacij pri Barbari Zorman (zormanb na gmail.com).

===

From: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Date: 2011/2/18
Subject: Predavanje dr. Maje Đukanović

Vabljeni na predavanje izr. prof. dr. Maje Đukanović s Filološke
fakultete v Beogradu Sorodni jeziki - kaj je skupnega in kaj
različnega med slovenščino in srbščino, ki bo v ponedeljek,
28. 2. 2011, od 8.50 do 10.30, na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani v predavalnici 2.

Predstavila bo tiste jezikovne kategorije, ki so skupne slovenščini
in srbščini. Predavanje bo usmerjeno na predstavitev razlik med
slovničnimi kategorijami, s poudarkom na glagolih in pridevniških
besedah (pridevnik, pridevniški zaimek, števnik). Podobnosti in
razlike bodo izhodišče za vprašanja prevedljivosti in neprevedljivosti,
oziroma izražanje tistih prvin enega jezika, ki jih v drugem jeziku ni.
Diskusija in pogovor po končanem predavanju bosta namenjena
tudi statusu slovenščine v Srbiji.

Izr. prof. dr. Maja Đukanović je rojena v Ljubljani, leta 1986 je
diplomirala na Filološki fakulteti v Beogradu, leta 1992 tam
magistrirala s temo iz teorije prevajanja Prevodi Maupassantovih
del v srbščino in slovenščino in leta 2004 doktorirala s temo Sistem
zaimenskih besed v srbskem in slovenskem jeziku. Kot lektorica za
slovenščino kot tuji jezik je bila leta 1988 zaposlena na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, od leta 1989 pa poučuje slovenščino na Filološki
fakulteti v Beogradu. Sodelovala je na vrsti znanstvenih srečanj doma
in v tujini, večkrat je bila tudi na izpopolnjevanjih na Univerzi v Ljubljani.
Svoje strokovno zanimanje usmerja predvsem v slovenščino kot drugi/tuji
jezik, v prevajalsko teorijo in prakso ter primerjalno slovensko-srbsko
slovnico. Vlada Republike Slovenije ji je leta 2007 podelila Priznanje
za ohranjanje slovenskega jezika in kulture v Srbiji.

Pomembnejše objave:

M. Đukanović, Ž. Marković: Osnovi gramatike slovenačkog jezika,
Beograd, 2001; ponatis, 2005.
M. Đukanović: Sa slovenačkim u svet, Beograd, 2003.
M. Đukanović, V. Đukanović: Slovensko-srbski in srbsko-slovenski
slovar, Ljubljana, 2005.
V. Maldžijeva, Z. Topolinska, M. Đukanović, P. Piper: Južnoslovenski
jezici: gramatičke strukture i funkcije, Beograd, 2009.
M. Đukanović: Uporedna semantička analiza zameničkih reči u
slovenačkom i srpskom jeziku, Beograd, 2009.

===

http://www.academics.de/wissenschaft/gegen_ein_anti_wikipedia_dogma_an_hochschulen_44842.html
--
proti pavšalni prepovedi citiranja iz Wikipedije na nekaterih univerzah
(članek iz nemške akademske revije).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit