[SlovLit] Meddisciplinarnost v slovenistiki (30. simpozij Obdobja) -- Re: Bodeča neža

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Feb 1 12:38:57 CET 2011


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 1 Feb 2011 12:07:54 +0100
Subject: Vabilo na 30. simpozij Obdobja

Spoštovani, vabimo vas, da se udeležite 30. mednarodnega simpozija
Obdobja z naslovom Meddisciplinarnost v slovenistiki, ki bo potekal od
17. do 19. novembra 2011 v organizaciji Centra za slovenščino kot
drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani. Vse o simpoziju Obdobja 30, temah simpozija in prireditvi
je na voljo na spletni strani www.centerslo.net/simpozij (Simpozij
Obdobja 30), kjer je tudi elektronska prijavnica. S spoštovanjem in
lepimi pozdravi.

Predsednica 30. simpozija Obdobja
red. prof. dr. Simona Kranjc
Strokovna sodelavca simpozija
mag. Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber

===

From: vlado na zrc-sazu.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 01 Feb 2011 11:49:42 +0100
Subject: Re: Bodeča neža

Bodeca neza ima dve znacilnosti: je bodljikava in se v svoje bodljike ponoci
ter ob slabem vremenu tudi zapre. V tem je ravno njena neznost in njeno
zenstvo. Ime neza kot namig na svetnico je vrh tega anagram besede zena.

Vlado Nartnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit